Bad kan blive nødvendigt

NORDJYSKE beskrev fredag, hvordan social- og sundhedshjælperne i det private firma Blæksprutten Pleje ApS arbejder ufortrødent videre her under FOA's arbejdskonflikt.

- Det gør vores kommunalt ansatte social- og sundhedshjælpere også ude i hjemmeplejen. Vores 2300 ældre, der får hjælpe til personlig pleje og rengøring, får fortsat hjælp, understreger ældrechef i Hjørring Kommune, Leif Johannes Jensen. Det er nemlig kun social- og sundhedspersonalet på tre af kommunens 16 plejecentre, der er ramt af konflikten. Leif Johannes Jensen fortæller, at man på forhånd havde sendt en orientering ud til de ældre, der blev berørt af konflikten: - Faktisk har vi slet ikke her på forvaltningen haft én eneste henvendelse i anledning af konflikten. Det viser, at informationen har dækket behovet, og at vores fire distriktsledere og afdelingslederne gør et stort stykke arbejde sammen med tillidsrepræsentanterne for at få hverdagen til at fungere. Bad under nødberedskab Ældrechefen fortæller, at man på plejecentrene senest har aftalt med FOA, at man vil vurdere de enkeltes ældres hygiejnetilstand. Hvis der er behov for det, så får vedkommende et bad. - Det behøver ikke kun være den ældres sundhedstilstand, der er truet af dårlig hygiejne. Selvværdet kan også være påvirket, og det kan igen påvirke helbredet, siger Leif Johannes Jensen, og tilføjer at de pårørende rundt om på de tre plejecentre gør en god indsats for at hjælpe med. Hvad angår hjemmesygeplejen, så strejker hjemmesygeplejerskerne også for tiden. Det betyder, at sådan noget om medicinophældning i hjemmene er overladt til de pårørende.