Turisme

Badestrandene er ikke det eneste aktiv

FJERRITSLEV:I fremtiden vil Han Herreds badestrande ikke være det eneste store aktiv, turisterne kommer for at opleve i Fjerritslev Kommune. Derimod handler det om en kombination af gode badestrande, autentiske miljøer, naturoplevelser, kunstnermiljøer og et veludbygget stinet til cykelture og ridning. Det svar er kommunalbestyrelsen i Fjerritslev blevet enig om at sende til Nordjyllands Amt om fremtidens turisme. Et debatoplæg fra amtet har været ude i høring til i dag, og på kommunalbestyrelsemødet i sidste uge var der enighed om formuleringen af svaret til amtet. Især ønsker politikerne, at der etableres et net af ridestier, da der på egnen er mange ridetilbud for turister og stor interesse for ridning. Ved at have et net af stier, der er egnet til formålet, kan ridningen kanaliseres uden om sårbare områder og vandre- og løberuter. Amtet opfordres også til, at det i fremtiden bliver muligt at forbedre og udbygge faciliteter til overnatning og oplevelser, lige fra hoteller til bondegårdsferie og små nye campingpladser, som for eksempel ved Gøttrup Fiskepark. Autentiske oplevelser tillægges en meget stor værdi, som det også fremgik på turismedebatmødet i sidste uge. - Vi kan kun anbefale, at autentiske miljøer prioriteres højt i turisme- og friluftsstrategien, skriver kommunen til amtet. Og det autentiske er for eksempel kystlandingspladsen ved Throupstrand og forhåbenligt også en gang ved Slettestrand, som beskrevet i amtets Seaside-projekt. Kommunalbestyrelsen opfordrer også amtet til at fortsætte samarbejdet med statsskovdistrikterne om ture for naturinteresserede, og kommunen vil også gerne arbejde sammen med amtet om at sikre de grønne kiler, markveje og adgang til fjorden og vandløb - for eksempel i tilknytning til ride- og cykelstierne.