EMNER

Badeværelser forbedres efter kritik

BROVST:Pladsforholdene på badeværelserne i bofællesskabet for 10 senil demente ved plejehjemmet Solbakken i Brovst er utilstrækkelige. Der skal ifølge arbejdsmiljøloven være mindst 60 cm friplads fra håndvaskenes ene side ind til væggen, men der er kun 45 cm. Mangelen blev påpeget, da Arbejdstilsynet var på besøg i bofællesskabet i slutningen af juli. I gang med ændring Arkitektfirma Christensen og Rottbøll A/S, der har projekteret byggeriet, har kigget på Arbejdstilsynets kritik og arbejder nu sammen med Brovst Kommune frem mod en ændring, så håndvaskenes placering kan leve op til kravene. - Bofællesskabet for de 10 senil demente ved plejecenter solbakken er skitseret og projekteret i 1995-96 og opfylder den daværende lovgivning inden for området, siger Kim Fihl fra arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll. Sammen med Brovst Kommune arbejder vi på en løsning, så badeværelserne kan komme til at leve op til nutidens krav. Problemet kan løses ved, at de eksisterende håndvaske placeres på et skinnesystem, så de kan sideforskydes, hvorved der kan etableres den krævede friplads på 60 cm. - I den forbindelse anbefales det, efter ønske fra personalet, at udbygge systemet, så håndvaskene også kan højdejusteres og derved tilpasses den enkelte bruger og medarbejdernes arbejdsstilling, tilføjer Kim Fihl.