Politi

Bægeret er fyldt

Hyskenstræde har opnået herostratisk berømmelse. Uden for København var der næppe mange, der kendte den lille yndige sidegade til Strøget, førend en flok autonome lømler natten mellem Store Bededag og lørdag valgte gaden som lokalitet for et amokløb, der trodser enhver beskrivelse.

Det er bestemt ikke første gang, at de autonome har skabt sig tossede. For godt og vel to år siden satte de unge hærværksmænd København i undtagelsestilstand i en længere periode før og efter nedrivningen af Jagtvej 69. Men forud herfor var gået talrige enkeltstående voldelige episoder, som burde have varskoet det socialistiske flertal på Københavns Rådhus om, hvad de autonome er for nogle størrelser. Desværre reagerede flertallet i Borgerrepræsentationen stik imod al sund fornuft. Måneders hærværk, ballade og vold førte til, at man forærede de unge socialister et nyt hus i Københavns Nordvestkvarter. Det skete i øvrigt efter, at Ritt Bjerregaard havde krævet, at en demonstration 6. oktober 2007 arrangeret af de autonome skulle foregå fredeligt for at vise deres gode vilje. Demonstrationen endte i omfattende ødelæggelser og danmarkshistoriens største masseanholdelse ved Grøndal station, idet 436 personer blev anholdt – ikke desto mindre erklærede Ritt Bjerregaard demonstrationen for fredelig og vejen var dermed banet for et nyt ungdomshus. Men hvor er Ritt Bjerregaard efter at hendes venner på den yderste venstrefløj igen er gået amok. Er hun gået af før tid? Københavnerne har i hvert fald ikke hørt en lyd fra deres overborgmester, der sammen med sin håndgangne mand, Klaus Bondam bærer et centnertungt ansvar for urolighederne i Hyskenstræde. Det er jo Ritt Bjerregaard, der har vist, at vold og ballade betaler sig. Det er Ritt Bjerregaard, der har foræret de socialistiske ballademagere et nyt hus som betaling for, at de holdt op med at brænde biler af og lave hærværk. I stedet har Ritt Bjerregaard sendt Frank Jensen i byen for at spille stærk mand. Nu skal de autonome have med den nordjyske krabask. De autonome må fremover holde deres fester ude på landet, lyder det. Men hvad i alverden har landsbybeboere dog gjort, siden de fremover skal trækkes med autonome voldsmænd, hvis det står til Socialdemokratiet? Det er jo ikke nogen løsning at sende en flok voldsforherligende, afsindige unge mennesker, der kun er opsat på at lave så megen ødelæggelse som muligt til provinsen. Det er tværtimod topmålet af hykleri, når Socialdemokratiet kommer rendende efter at deres autonome venner igen er gået amok og klynker over, at de har fået den ballade, som de kunne have sagt sig selv, at de ville få, hvis man gav ballademagerne så meget som en lillefinger. Man valgte at give dem et hus, og man valgte at fortolke Danmarkshistoriens største masseanholdelse som en fredelig manifestation. Det socialistiske flertal i Borgerrepræsentationen bærer en stor del af ansvaret for, at Hyskenstræde er blevet forvandlet til en rygende ruinhob. Naturligvis er politiledelsen i København ikke uden ansvar i sagen – men hovedansvaret ligger på bystyrets skuldre. De har belønnet de autonome ballademagere ved at forære dem deres eget hus, de har sørget for at projektet med titlen ”Splittende byen ad” har fået 20.000 kr. til festen i Hyskenstræde og alligevel rækker man armene i vejret og hævder, at man er lykkeligt fri for ansvar. Der har været forskellige udlægninger af, hvad politiet kunne eller ikke kunne stille op for at forhindre urolighederne. Først fik borgerne af politiets informationschef Flemming Steen Munck at vide, at politiet ikke var talstærke nok til at kunne håndtere uroen, så fik vi at vide af kriminalinspektør Per Larsen, at der skam var rigeligt med politibetjente til, at man kunne have grebet ind, men hvorfor det så ikke skete, kunne Per Larsen ikke forklare. Menige betjente har tilkendegivet, at deres vurdering var, at man kunne have stoppet urolighederne. Politidirektør Hanne Bech-Hansen er sindbilledet på den apati, der råder i politiets ledelse. Søndag fortalte hun den danske presse, at man fra politiledelsens side troede, at man havde en dialog i gang med de autonome, og dialog jo er vejen frem. Hvor naiv har man egentlig lov at være, når man er politidirektør? Det er selve det bærende fundament i de autonomes forestillingsverden, at man skal lave rav i gaderne fra tid til anden. Politiledelsen kan da ikke i ramme alvor have troet, at de autonome pludselig var blevet voldsfornægtere. Der er virkelig behov for selvransagelsen i politiledelsen i København. Politiledelsen må aldrig nogensinde acceptere, at ballade udarter sig på den måde, som det skete i Hyskenstræde. Der skal sættes massivt ind – om det skal være med tåregas eller vandkanoner – det må politiet selv finde ud af, men et retssamfund kan simpelthen ikke leve med, at et kvarter bliver splittet ad uden at politiet foretager sig noget. Justitsminister Brian Mikkelsen har også et stort ansvar i denne sag. Dansk Folkeparti har indkaldt ham til samråd, hvor vi kræver en redegørelse for politiledelsens adfærd. Her må Brian Mikkelsen garantere, at det er sidste gang – SIDSTE gang – at autonome får lov til at splitte en gade ad. Det nytter ikke noget, at justitsministeren forsøger at fedte ansvaret af på politiledelsen alene. Og hvad med de autonome? Bægeret er fyldt – ja det er endda rendt over. Stod det til mig, var det fuldstændig slut med ethvert autonomt arrangement, Ungdomshuset blev nedlagt, og de unge venstreorienterede lømler kunne kigge i vejviseren efter så meget som en flad halvtredsøre i offentlig støtte til fremtidige arrangementer, og så kan de autonome forvente at blive omgivet af talstærkt politiopbud hver gang de så meget, som tænker over at mødes mere end fem tåber høj på et offentligt sted. Vi gider simpelthen ikke de autonome tåbenakker mere.