EMNER

Bæk skal reddes nu

Efter lang venten strammer kommunen skrue om forurenere

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et tidligere drænudløb markerer, hvor stort indgrebet har været. Foto: Vesthimmerland Kommune

Den skadede bæk skal rettes op. Og det skal være så snart som muligt. Den besked har fire af ti grundejere ved Kastkær Bæk Øst nær Lerkenfeld Å nu fået fra kommunen efter at man længe har ventet på en tilfredsstillende plan fra ejerne. Et syn af åen tilbage på 25. juni viste at entreprenørmaskiner var i gang med en meget hårdhændet bundgravning, der har givet bæk og dyreliv varigt men, lige som en nærliggende mose også menes at være alvorligt beskadiget. Påbuddet blev oprindeligt varslet den 30. juni, og kommunen har i flere omgange ventet på en alternativ plan for genopretning af bækken fra de berørte lodsejere og deres entreprenør. Det, der er kommet, er midlertidigt vurderet til ikke at være tilstrækkeligt. Biologerne har i deres rapport om arbejdet beskrevet hvordan alt liv i bækken er væk det pågældende sted, og at vandet nu strømmer så hurtigt, at liv har svært ved at fæstne sig på bredden. Også bækkens brinke har lidt megen skade af en stor gravemaskine. Alt i alt nok til at give de fire grundejere en anmeldelse til politiet for overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven, Vandmiljøloven, Okkerloven og Vandløbsloven. Det er da også sket. Entreprenørens argument med, at udgravningen blot fører bækken tilbage til et stade den havde omkring 1980, har miljøteknikerne afvist ud fra deres undersøgelse. Der er gravet mellem 50 og 73 centimeter dybere end man kan se det beskrevet på en gammel plan for dræning af området. Den voldsomme bearbejdning af arealet har også ført til, at der udvaskes betydeligt mere forurenende okker til vandløbet fra til de omgivende marker end før. Kommunen anslår selv at prisen for arbejdet kommer til at løbe op i godt en kvart million kroner. Et beløb som grundejerne og entreprenøren har lovet at betale. Er påbuddet ikke efterkommet har kommunen ret til at sætte det omfattende arbejde i gang for parternes regning. Af Knud Labohn knud.labohn@nordjyske.dk