Bæk ved Søparken skalhave sine slyng tilbage

Stort EU-støttet projekt på vej

En større naturgenopretning er på vej i Søparken i Dybvad.arkivfoto

En større naturgenopretning er på vej i Søparken i Dybvad.arkivfoto

DYBVAD:Kartoffelmelsfabrikken i Dybvad har for længst drejet nøglen om. Men den store fabrik sætter stadig sine spor i landsbyen. For at skaffe vand nok til produktionen, rettede man i sin tid Bredmose Bæk ud, og det har påvirket dyre- og plantelivet i og omkring Søparken markant. Men nu skal et EU-støttet projekt rette op for fortidens synder. Over en strækning på 600 meter skal Bredmose Bæk have sine slyng tilbage, så vandløbet får et mere naturligt forløb. Det skulle også give mulighed for, at levevilkår for planter og dyr forbedres væsentligt. Projektet omfatter også fjernelse af en fisketrappe, etablering af en mindre sø samt anlæg af et stisystem, så borgerne i Dybvad kan komme til at nyde den nye naturperle. Området, der skal naturgenoprettes, ligger som en kile mellem Dybvad by og Søparken. Området er sumpet og det betyder, at Søparken og byen ikke hænger naturligt sammen. Det forestående projekt vil gøre Søparken til en integreret del af Dybvad og dermed få byen til at hænge bedre sammen. Projektet er en del af EUs Leader+-ordning, der er etableret for at styrke udviklingen i medlemslandenes landsbysamfund. I ordningen er landsbysamfund defineret som byer med under 10.000 indbyggere.