Bælum risikerer at blive Østhimmerlands Askepot

LÆSERBREV

Lørdag 3. november var en milepæl i Bælums nyere historie. Den dag blev byens borgere nemlig opfordret til at give deres bud på deres drøm om Bælums fremtid. Vi var 40 mennesker, der var mødt op på Bælum Skole og fordelt på 5 grupper diskuterede vi frem og tilbage om, hvordan vi forestillede os Bælum skulle udvikle sig fremover - et spørgsmål, der er meget vigtigt - ikke mindst på grund af Bælums beliggenhed. Da byen befinder sig i Rebild Kommunes udkant, kan den sagtens risikere at blive Østhimmerlands Askepot. I forbindelse med kommunesammenlægningen har byen for eksempel mistet sit bibliotek, mens ældrecentrets fortrinlige køkken har fået stærkt reduceret sine funktioner. Ældrecentrets beboere må tage til takke med opvarmet mad - og som om det ikke var nok, cirkulerer der rygter om, at køkkenet skal lukkes helt ned. Skulle det ske, vil det næppe fremme de ældres trivsel og de mange aktiviteter, som ældrecentret er ramme om. Men tilbage til borgermødet den 3. november! Der var blevet taget højde for børnepasning og nogle ildsjæle fra BSI (Bælum-Solbjerg Idrætsforening) havde sørget for mad og drikke til deltagerne. Der blev luftet flere forslag: Skal Bælum udvikle sig, trænger området omkring den gamle station til et løft. Desuden er der brug for et medborgerhus - et sted til samvær og til den vigtige meningsudveksling borgerne indbyrdes. Endvidere mente nogen, at byen i den grad mangler et ordenligt cykelsti-system - med forbindelse til blandt andet Terndrup (hvor Bælums nærmeste bibliotek nu ligger) og Smidie. Endelig kom nogen rigtig galt af sted ved at foreslå, at Bælum skulle til at hedde Beflum Mølleby. Forslaget vakte både opstandelse og moro - det er imidlertid et faktum, at Beflum er Bælums ældst dokumenterede navn. Det fremgår af Valdemars Jordebog, som stammer helt tilbage fra 1200-tallet. Her hedder vores lille by - tænk engang! - Beflumfjarthing. Bælum eller Beflum - er vor by et gammelt sted - med en historie, som er værd at huske. Det er en historie, der vidner om driftighed og sammenhold. Sidstnævnte er noget, Bælum med rette kan prale af. På trods af sin lidenhed tæller byen mange frivillige initiativgrupper, der spænder fra Kulturmøllen til ILS (Internationalt Landsbysamarbejde), nævnte BSI og mange andre. Flere af lokalområdets frivillige giver et nap med i venneforeningen for ældrecentret, Møllevangens Venner. Blandt andet ved at skrive i foreningens blad. Bladet udsendes fire gange årligt og hedder Møllevangsavisen - julenummeret er på trapperne. Det byder blandt andet på tre indlæg om Bælum i gamle dage: Ud over Jørgen Jeppesens klumme er der et bidrag af Palle Hougesen om Bælum Høj- og Realskole. Desuden fortsætter John Ochsendorf sin beretning om Bælum Kros historie. De næste møder om Bælums fremtid er berammet til 10. januar samt til 30. og 31. januar 2008.