Lokalpolitik

Bælumfolk helmer ikke

Lokale vil selv skrive til indenrigsministeren

BÆLUM-SOLBJERG:Selv om et stort flertal af byrådet ikke ville diskutere, om borgerne i Bælum-Solbjerg skal have lov til stemme om deres kommunale tilhørsforhold, så helmer den lille gruppe aktive i Bælum-området ikke uden videre. - Jeg agter at skrive et pænt brev til indenrigsministeren og orientere ham om forløbet her, og hvor trægt demokratiet kører. Så er jeg jo spændt på, hvad han vil svare sådan en menig borger, siger Morten Laursen, som sammen med Søren Jørgensen tog initiativ til borgermødet i Solbjerg i sidste uge, hvor en "lykkelig skilsmisse" fra Skørping var overskriften. Nu har flere lokalpolitikere så prøvet at fremføre ønsket om en lokal afstemning over for resten af byrådet, men de opnåede end ikke at få spørgsmålet sat på dagsordenen. De store grupper, Venstre og Socialdemokraterne, stemte forslagene fra Finn Sejrup Pedersen (SF) og Niels Jørgen Nielsen (UP) ned, mens kun de fem énmandsgrupper syntes, at man i det mindste kunne have diskuteret det. Det gjorde man jo dermed alligevel, men det fremgik af debatten, at byrådsmedlemmerne ikke troede på en folkelig opbakning til ønsket om en folkeafstemning. Der har godt nok været 70 mennesker til borgermøde i Solbjerg, og heraf gik 39 ind for en deling af kommunen. Men hverken før eller siden er der samlet underskrifter ind til dokumentation af ønsket, og det var også kun de mest aktive lokale borgere, en lille håndfuld, der var mødt op i byrådssalen for at understrege ønsket. - Jeg ville minimum godt have set nogle hundrede underskrifter, sagde Mogens Schou Andersen (DF) for eksempel, men ville godt have behandlet sagen. Karen Margrethe Andersen (V), som selv bor i Bælum-området, havde ligesom de andre repæsentanter fra den østlige kommunedel fra starten ønsket sig en anden fusionsmulighed: - Men det har ikke været noget tag selv-bord. Vi er mange, der forsøger at få kommunen til at fungere som en helhed, og jeg vil ikke som noget af det sidste i år stemme for en deling. Det fortjener kommunens borgere, og slet ikke dem i den østlige del, ikke, sagde hun og roste i øvrigt borgmester Børge Olsen (S) for en sober forhandlingsproces. Leon Sebbelin (R) havde også svært ved at se, hvad afstemningstemaet skulle være, for selv om flere borgere i Bælum vil skilles fra Skørping, er der ikke enighed om, hvem man så vil være sammen med. En enklave på 2100 indbyggere var ikke realistisk, mente han. Alle 17 byrådsmedlemmer har tidligere stemt for en sammenlægning med Støvring og Nørager, men ingen af dem har ændret deres egen støtte til fusionen, understregede flere.