Bæredygtig bankdrift

Lars Pehrson, direktør for Merkur Andelskasse, København, fylder i dag 50 år.

Lars Pehrson, bankdirektør, fylder i dag 50 år.
Naturvidenskab 6. oktober 2008 06:00

I 1982 etableredes Merkur Andelskasse med den dengang 24-årige konservatorieuddannede fløjtenist Lars Pehrson i en direktørstol, som han ikke siden har forladt. Bach og Beethoven måtte således vige for den brændende ildsjæls nu 26 år med bæredygtige bankforretninger, idet der dengang ”var mange fløjtespillere i Danmark, men ingen bæredygtig bank”, som han selv udtrykker det. For Lars Pehrson er den aktuelle bankkrise baseret på den grundlæggende fejlagtige antagelse, at banker kun er forretninger, der populært sagt kan operere, som de vil, løsrevet fra det omgivende samfund. Han er således stolt over, at Merkur har kunnet opbygge et solvensgrundlag, der er dobbelt så stort som lovens minimumskrav og samtidig har kunnet holde fast i de principper, som netop er altafgørende motiv for hans egen vedholdenhed. Lars Pehrson ser påvirkningen af samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning, både for mennesker og miljø, som en af Merkurs fornemmeste opgaver. Derfor har Merkur gennem 26 år, og længe før det blev moderne, finansieret eksempelvis økologisk landbrug og fødevareproduktion, vedvarende energi, økologisk byggeri, bo- og arbejdsmuligheder for socialt belastede, friskoler, kultur og meget andet. Og helt aktuelt har Merkur desuden startet en klimakampagne med en særlig CO2-sparekonto. Merkurs holdninger er Lars Pehrsons holdninger, og omvendt. Skoletiden var kendetegnet ved mange stile om forurening og miljøets ødelæggelse, og han var tilbage i 1970'erne med til at starte den forbrugerejede økologiske butik Aurion, i Hjørring. De første erfaringer med erhvervslivet førte til etablering af Fælleskassen Merkur, som i 1985 kom ind under bankloven som andelskasse og blev en del af banksektoren i Danmark. Lars Pehrson sidder i dag med i bestyrelsen for INAISE, et internationalt netværk af banker og finansielle institutioner, der arbejder ud fra såvel miljømæssige som sociale og etiske kriterier. For Lars Pehrson er ”penge et redskab, som menneskene har opfundet for at kunne handle med hinanden og sætte initiativer i gang, og ikke et mål i sig selv”. Og skulle han udforme en ønskeseddel i anledningen af sin fødselsdag, ville den indeholde tre ydmyge ønsker. At langsigtede investeringer fremmes i forhold til kortsigtede, f.eks. gennem lavere skat. At banklovgivningen i større grad tager højde for bankernes samfundsfunktion, så der lægges en dæmper på muligheden for spekulative aktiviteter. Og at erhvervslivet bliver mere indstillet på at investere i vor fælles fremtid, ikke mindst i relation til klimaudfordringen, og derfor nedsætter deres krav til virksomhedernes kortsigtede afkast. Cykel, ski og vandrestøvler er Lars Pehrsons foretrukne transportmidler, og udover i naturen er han velbevandret i, og optaget af, amerikansk politik.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...