Miljøpolitik

Bæredygtig industri på dagsordenen

Udviklingspartnerskaber mellem industrivirksomheder og offentlige myndigheder kan være et af midlerne til at sikre større bæredygtighed i produktionen.

Partnerskaberne er et hovedtema ved den internationale miljøkonference Euro Sustainability i Aalborg 14.-15 april, og derfor indgår det også i debatten, når miljøminister Connie Hedegaard (K) mødes med førende kræfter inden for europæisk industri. Miljøministeren ser teknologiudvikling og innovation i industrien som en afgørende forudsætning for at opnå en langsigtet bæredygtig udvikling. I oplægget til konferencen i Aalborg Kongres & Kultur Center rejses spørgsmålet, om partnerskaberne reelt vil kunne drive en udvikling frem eller om de blot vil blive opfattet som et grønt alibi for industrien. I løbet af konferencen vil deltagerne kunne være med til at sætte partnerskabsrammer for Corporate Social Responsibility i industrien, i transportsektoren, i energisektoren, og mellem industrien og forbrugerne. Blandt konferencens internationale talere er formanden fra FN"s bæredygtighedskommission, Dr. John W. Ashe, og direktør Jan Bart Krouwel, Rabobank. Konklusionerne fra Euro Sustainability vil i øvrigt blive præsenteret for FNs Kommission for Bæredygtig Udvikling, der mødes til den 13. session i New York umiddelbart efter konferencen i Aalborg.