Lokalpolitik

Bæredygtige kommuner

Af Lars Lykke Larsen Byrådsmedlem (V) i Aalborg STRUKTUR: Rainer Dannemare du spørger i NORDJYSKE mandag, om jeg med hånden på hjertet ønsker en deling af Aalborg? Først hånden på hjertet. Nej, og det har værken jeg eller andre politikere i Aalborg byråd, mig bekendt på noget tidspunkt ytret ønske om. Hvad jeg har sagt er: At Aalborg kommune efter min mening ikke skulle være større. Og det er altså ikke det samme, som at kommunen skal deles. På Byrådsmødet den 22/3-2004 sendte Aalborg Kommune vores høringssvar vedr. strukturkommisionens betænkning nr.1434 Vi var fire venstrefolk der ikke kunne stemme for andet at, under Regions- og kommuneinddelingen. Heri står: At Aalborg kommune, på foranledning af henvendelse fra de pågældende, har været i dialog med et par af de kommuner, som Aalborg kommune i forvejen har et nært samarbejde med - erhvervsmæssigt, kulturelt, administrativt m.v. Aalborg kommune er åben over for at fortsætte denne konstruktive dialog med henblik på at undersøge muligheden for en egentlig kommunesammenlægning under forudsætning af, at denne proces ikke påvirker en mulig bæredygtig og hensigtsmæssig kommunestruktur uden for Aalborg. Vi stemte imod, fordi vi ikke ønskede, at man skulle forhandle, med henpligt på at gøre Aalborg kommune større. Og man kan jo i dag sidde tilbage med en følelse af at dette er blevet overfortolket. Man kan jo altid diskutere ordlyden, men at ordlyden "undersøge muligheden for sammenlægning" i din fremstilling bliver til: Sammenlægningsforhandlinger, synes jeg taler for sig selv. Yderlig peger vi på at man netop påvirker en: Mulig bæredygtig og hensigtsmæssig kommunestruktur uden for Aalborg. Og da det blev klart for mig, at der nu ikke kun var et par kommuner, men flere der bejlede til Aalborg, ja så synes jeg at det var på sin plads, at vi fik en folkeafstemning i vores kommune. En afstemning der desværre ikke ville være flertal for i byrådet kunne afholdes.