Skolevæsen

Bæredygtige rammer

Folkeskolen er vores største fælles investering i vores fælles fremtid.

Radikale Venstre har en vision om en folkeskole, hvor IT’en kan måle sig med standarden i Folketinget, og hvor bygningerne opfordrer til leg, læring og bevægelse samt hensynsfuld færden. Rammerne om folkeskolen spiller en kæmpe rolle for både elever og lærere. Fugt og dårligt indeklima giver hovedpine og manglende koncentration, og forældede undervisningsmaterialer forhindrer elever og lærere i at leve op til deres potentiale. Hver eneste krone, der puttes i folkeskolen, er en investering i vores fælles fremtid. Vi skal skabe rammerne om en moderne folkeskole. Undersøgelser har vist, at eleverne klarer sig op til 30 pct. bedre, når indeklimaet er i orden. Derfor skal skolerne renoveres, så elever og lærere kan gå i skole uden at blive syge og sløve af det. Men folkeskolen skal også moderniseres. Faglokalerne skal i løbet af fem år være moderne, og giver eleverne lyst til at lege og lære. Og så skal der skabes ude- og indemiljøer, der giver eleverne lyst til at bevæge sig i løbet af dagen. Den gamle grønne tavle har udtjent sin værnepligt, og det er på tide at følge op på de gode erfaringer med elektroniske whiteboards i klasserne. Forsøg har vist, at de virker som koncentrationsmagneter, og de bidrager til, at alle elever engagerer sig mere i undervisningen. Samtidig kan de interaktive tavler én gang for alle gøre op med forældede verdenskort og læsebøger. Med en elektronisk tavle kan læreren nemlig nemt og billigt introducere nyt undervisningsmateriale. Flere og flere elever tager deres egne computere med i undervisningen. Det er en ressource, der skal udnyttes. Derfor skal der afsættes midler til, at skolerne kan tilbyde trådløst netværk, så eleverne kan koble sig på skolens systemer. Samtidig skal skolen stadig kunne tilbyde computere, der virker, til de elever, der ikke har deres egen med. Og det skal sikres, at skolernes it kommer til at virke, så investeringerne ikke som i dag ender i printere, der ikke virker, og i netværk, der aldrig kommer op at køre. Undervisningen skal være vedkommende og kunne tage udgangspunkt i elevernes konkrete omgivelser. Derfor skal der være gode muligheder for at komme ud af klasseværelset og ind i naturen og i lokalsamfundet. Natur- og teknikundervisningen kan tage udgangspunkt i den lokale mose, hvor der kan måles på vandets surhedsgrad og ses på plantevækster. Men det kræver mobile undervisningsmaterialer i topkvalitet, hvis det skal kunne lade sig gøre. Skolernes biblioteker kan være med til at motivere alle elever til at få gode læseoplevelser. Skolebibliotekerne skal også kunne inspirere lærere og elever til den konkrete tilrettelæggelse af undervisning, til projekter osv. Derfor opfordres skolerne til at arbejde med at indrette godt fungerende biblioteker, der kan fungere som samlingssted og inspirationscenter på skolen. Bibliotekerne skal være opdaterede med bøger, film, spil og moderne undervisningsmaterialer. Der skal generelt holdes bedre øje med undervisningsmiljøet så vi undgår at havne i den nuværende situation, hvor over halvdelen af eleverne i 1.-3. klasse bliver drillet, hvor hver tiende elev har haft mere end en uges fravær inden for de seneste to måneder, og hvor mindre end hver anden skole får udarbejdet den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.