Bæredygtigt byggeri og klimaændringer i Thy

HURUP:Torsdag den 25. oktober fortsætter klimaforedragene på Hurup Bibliotek, hvor Klaus Melvin Jensen fra Danmarks Aktive Forbrugere vil fortælle om byggeforeningen Kyoto, som er en privat byggeforening, som har overtaget en storparcel i stationsbyen Borup, ca. 35 minutter fra København. Foreningen er ved at opføre et moderne bofællesskab med 25 parcelhuse og et fælleshus. Foreningen satser blandt andet på co2 neutralt byggemateriale, 100 procent varmegenvinding i en kombination af varmepumper og nordens største ustøttede solcelleanlæg på 650 kvadratmeter, med en årlig reduktion af ca. 33,6 tons co2. Klaus Melvin Jensen er opvokset i Agger og er kampagneleder hos Danmarks Aktive Forbrugere. Mandag den 29. oktober kommer Per Sørensen og Carlo Sass Sørensen fra Kystinspektoratet i Lemvig og fortæller om, hvor meget vandstanden stiger i havene. Vi kan i fremtiden forvente flere og kraftigere storme, der sammen med en øget vandstand i havene grundet klimaændringer vil sætte kysterne under pres. Kystlinien mod vest i Thy er rykket tilbage lige så længe, som vi har haft historisk vidnesbyrd. Hvad er fakta, hvad sker der nu, og hvordan kan vi spå om fremtiden?