Bæredygtigt - og sundt

MUSLINGFISKERI:Fiskeriet i Limfjorden har på det seneste tiltrukket sig opmærksomhed. Fødevareminister Mette Gjerskov har nemlig for nylig givet grønt lys til, at muslingfiskeriet i Limfjorden kan fortsætte. Kontroverserne omkring fiskeriet stammer fra 2010, hvor en tredjedel af muslingefiskeriet foregik i de EU-beskyttede Natura 2000 områder. Det fik flere miljøorganisationer til at råbe op om de ødelæggende virkninger af fiskeriet for dyre- og planteliv. Endvidere har EU-Kommissionen truet med et sagsanlæg mod Danmark, da Natura 2000-områderne er en del af EUs miljølovgivning. Inden debatten tager overhånd, er man dog lige nødt til at klappe hesten, mener jeg. Ministeren tillader jo fiskeriet under forudsætning af, at man bruger mere skånsomme redskaber fremover. Der vil også være krav om GPS-sensorer på fartøjerne, så der kun fiskes, hvor det er lovligt, og hvor man får noget ud af det. Dermed kontrolleres det, at fiskeriet holder sig ude af sårbare områder. Vi skal også huske på, at muslinger fra Limfjorden er det første fiskeri i verden, der har fået MSC-certifikatet for bæredygtighed gennem alle led. Det betyder, at muslingfiskeriet i Limfjorden er udført på en måde, der ikke medfører overfiskning, bevarer havets økosystem samt er underlagt et effektivt forvaltningssystem, der respekterer lokale, regionale og internationale love. Selvfølgelig skal vi altid se på, om fiskeriet af muslinger kan blive mere bæredygtigt. Men det skal ske på en måde, så vi samtidig formår at fastholde de arbejdspladser i området, der er så afhængige af adgangen til muslinger. Jeg mener nemlig godt, at vi både kan have en bæredygtig udnyttelse af muslinger og samtidig en sund og balanceret naturtilstand i Limfjorden i overensstemmelse med EU-reglerne.