Bævere får lov at blive

LEMVIG:De omstridte bævere, som er udsat i Klosterhede Plantage i Nordvestjylland, efter 1000 års fravær fra Danmark, har fået fornyet opholdstilladelse. Naturklagenævnet har igen givet de omkring 50 bævere dispensation til opholdet ved Flynder Å syd for Lemvig, hvor de er udsat som forsøg. Sportsfiskerne har været meget imod udsættelsen af bævere, som har for vane at bygge dæmninger i de vandløb, hvor sportsfiskerne fisker. I november fik sportsfiskerne medhold i Vestre Landsret i, at den tidligere bævertilladelse fra Naturklagenævnet ikke var gyldig. Den manglende gyldighed skyldtes, at det ikke var undersøgt - som krævet i EU's habitatsdirektiv - om udsætningen af bæverne ville få indflydelse på en række beskyttede dyre- og plantearter i Nissum Fjord. Bæverne skulle bo seks-syv km fra fjorden. Nu er undersøgelsen af konsekvensen for Nissum Fjord undersøgt. Bæverne får ifølge Naturklagenævnet kun ubetydelig indflydelse på de beskyttede arter og naturtyper i fjorden. /ritzau/