Bag om kommundriften

EMNER 12. september 2002 08:00

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2003 blevet udarbejdet en liste over de forskellige politikområder i den kommunale drift. Her følger tallene for, hvor meget der bruges i 2003 på hvert område - med de tilsvarende tal for 2002 i parentes: Erhvervs- og boligudvikling: 1,3 mio. kr. (528.000 kr.). Administration: 41,699 mio. kr. (41,331 mio. kr.). IT: 9,461 mio. kr. (9,226 mio. kr.). Puljer: 899.000 kr. (2,76 mio. kr.). Børn og unge: 83,373 mio. kr. (81,945 mio. kr.). Folkeskoler: 99,561 mio. kr. (94.958 mio. kr.). Folkebiblioteker: 6.056 mio. kr. (5,786 mio. kr.). Kultur og fritid: 14,688 mio. kr. (14,732 mio. kr.). Sikringsydelser: 7.476 mio. kr. (7,958 mio. kr.). Voksenservice: 46.058 mio. kr. (40,247 mio. kr.). Arbejdsmarkedsforanstaltninger: 10,198 mio. kr. (8,541 mio. kr.). Ældre og handicappede: 114,579 mio. kr. (109,473 mio. kr.). Integration af flygtninge: -1,891 mio. kr. (-1,735 mio. kr.). Sundhedsfremme og Sund By: 806.000 kr. (568.000 kr.). Vej- og parkområdet: 16,632 mio. kr. (15,84 mio. kr.). Miljø: 1,057 mio. kr. (1,027 mio. kr.). Kollektiv trafik: 5,42 mio. kr. (5,055 mio. kr.). Ialt: 457,374 mio. kr. (438,24 mio. kr.).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...