Bagatel- grænse bør fjernes

Nu, hvor katastrofehjælpen til Sydøstasien strømmer ind, er danskerne i færd med at vise, at vi er knap så racistiske og fremmedhadende som visse påstår.

Imidlertid er en skatteteknisk detalje vigtig, og skal her repeteres; den kendes allerede af mange, men langtfra alle danskere: ethvert bidrag over 500 kr. er fradragsberettiget. Det skal fremhæves, ikke for, som nogle nu vil hævde, at jeg vil fremme skattetænkning på foranledning af en sørgelig begivenhed, men for tværtom for at understrege, at når skattefradragsreglerne bruges, betyder det, at den enkelte kan yde lidt ekstra til de mange indsamlinger. De første 500 kr. er, som nævnt, uden fradragsmuligheder; herefter er der, op til et netop forhøjet maximum på 6400 kr. pr. år pr. person (d.v.s. det dobbelte for (ægte)par), et fradrag i bundskatten på (runde tal) 40 pct. Her skal ydermere huskes, at såfremt man ønsker at sprede sine indbetalinger på t- eller flere organisationer, beregnes der kun de 500 kroners "bundfradrag" én gang. Regneeksempler: Med et samlet (evt. til flere modtagere) årligt bidrag på 1000 kr. gives skattebesparelse på 40 pct. af 500 kr. dvs. modtageren får de 1000 kr. for dine nettoindbetalte 800 kr. Ved betaling af 2000 kr. gives fradrag på 40 pct. af 1500, hvorved modtageren får 2000. For dine nettoindbetalte 1400 kr. osv. op til de maksimale 6400, der "kun" koster gavegiveren godt 4000 kr. netto. Jeg har tilladt mig at kontakte såvel DR som TV 2 med opfordring til at erindre seere og lyttere om disse fradragsmuligheder, samt endvidere forespurgt Skatteministeriet om hvorvidt kopi af telefonregning vil være tilstrækkelig dokumentation ved telefonisk indbetaling, der, som bekendt foretrækkes af hjælpeorganisationerne fremfor den klassiske giroindbetaling. Svaret var, at det "formentlig" vil være tilstrækkeligt, hvortil jeg anførte over for den venlige embedsmand, at ministeriet hurtigst muligt må beslutte, om dette "formentligt" kan fjernes, samt herefter give den giverglade offentlighed orientering herom. Når man betænker den fremragende "rettidig omhu" skattemyndighederne lægger for dagen, når der eksempelvis skal udøves kontrol med vores kørselsfradrag, må vi helt bestemt påregne hurtig reaktion nu (!) Tilbage til førnævnte begrænsninger: Hvorfor denne øvre grænse skal være netop 6400 kr. må guderne vide! Hvorfor ikke 8237 kr. og 85 øre? Hvorfor overhovedet en øvre grænse? Mere ulogisk og langt mere uanstændig er den nedre grænse på de 500 kr. Det er da direkte uanstændigt, at de mange bidrag på 100 eller nogle få hundrede kr., der er det realistiske maksimum for mange uden den helt fede tegnebog, ikke skal give et fradrag. Argumentet om, at man skal have en "bagatelgrænse" af administrative grunde, er løwn. Moderne it betyder, at dette bagatelgrænse-argument bør bortfalde; skal det endelig fastholdes, kunne man måske huske, at når vi skylder skattevæsenet penge, så er bagatelgrænsen kun 100 kr. Endelig kunne man erindre om vores "kristne kulturarv", hvor vi netop oplæres til beundring, taknemmelighed og respekt for "den fattige enkes skærv". Når nu reglerne er lavet så "demokratiske", at der ikke gives fradrag i en evt. topskat, men at vi alle får samme 40 procents fradrag, er den nugældende diskriminering af de mindre bidragydere ulogisk og direkte uanstændig. Skal der derfor være sammenhæng og logik hos en p.t. så determineret, medfølende og gavmild statsminister med donering af statsmidler til katastrofeofrene, penge, der vel også kommer fra os skatteydere, så bør han snarest, gerne med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, fjerne denne urimelige bundgrænse på 500 kr. Vi kan derfor nu afvente en statsminister, der snarest dokumenterer, at når nøden kalder, er danskeren ikke bare gavmilde i deres hjælpsomhed, men de er dertil indbyrdes loyale og anstændige, når gavmildheden skal administreres. M.C. Holst, Vollerupvej 49, Em ved Vrå, er landinspektør og pens. matematiklærer ved Teknisk Gymnasium i Hjørring. E-mail: cvholst@get2net.dk.

Forsiden