Lokalpolitik

Bageriets fremtid giver røg i udvalg

Byråd skal afgøre, hvor 18 beskyttede job skal placeres

Flytningens af sundhedscentret fra Hasserishave til Nordkraft betyder, at der senest 1. februar skal være fundet en anden placering for Bageriet.

Flytningens af sundhedscentret fra Hasserishave til Nordkraft betyder, at der senest 1. februar skal være fundet en anden placering for Bageriet.

Som en af sine første handlinger i det nye år skal byrådet beslutte, om det beskyttede beskæftigelsestilbud Bageriet skal placeres på Vestergården i Aalborg Vest, eller om det skal holde til på Solsidecentret i Nibe. Til udvalgsmødet i går havde ældre- og handicapforvaltningen udpeget sidstnævnte sted som bedst egnet til formålet. Men et flertal bestående af S, SF og DF ønskede Bageriet - som udover det pædagogiske personale beskæftiger 18 personer med psykiske lidelser - placeret i Aalborg. Mindretal vil have sag i byråd Det fik mindretallet bestående af ældre- og handicap-rådmand Tina French Nielsen og Mads Sølver Pedersen til at anmode om at få byrådets syn på sagen. Bageriet, der producerer fødevarer til levering i kommunen og som i perioder driver café, har hidtil haft til huse i Hasserishave, men flytningen af sundhedscentret derfra til Nordkraft, betyder, at Bageriet skal flytte senest ved udgangen af januar næste år. Forvaltning peger på Nibe På Solsidecentret og Vestergården råder forvaltningen over ledige produktionskøkkener. Af de to har forvaltningen udpeget det i Nibe, som det bedst egnede. - I Nibe har vi et yderst velegnet køkken klar til direkte indflytning og af rette størrelse og indretning samt med mulighed for udvidelse. Omvendt byder Vestergården på meget pressede forhold og en uhensigtsmæssig indretning af køkkenet. Flertallet vil altså placere et tilbud i rammer, hvor der faktisk ikke er plads til det, hvilket betyder, at man må flytte andre personalegrupper, siger Tina French Nielsen med henvisning til, at det i givet fald bliver nødvendigt at inddrage hjemmesygeplejens ambulatorium, hvis Bageriet fortsat skal rumme 18 beskyttede arbejdspladser. Hvad angår afstanden fra Aalborg støtter rådmanden sig til fagfolk i handicapafdelingen, der siger, at transporten ikke er en uoverstigelig barriere. - Der er måske et par stykker, som skal have ledsager det første par gange, men det kan godt lade sig gøre, siger rådmanden, der mener, at modstanden mod at placere Bageriet i Nibe er eksempel på, at det ikke stikker så dybt, når det fra politisk side gives udtryk for, at man gerne vil have aktiviteter uden for Aalborg: - Det bliver imidlertid svært, når det skal ske i praksis, siger hun. For Felix Henriksen (SF) er forholdet Aalborg/opland ikke et relevant tema i forhold til Bageriets placering. SF: Brugerne kommer først - Efter at have beset Vestergården mener jeg, at det er to ligeværdige køkkener med samme muligheder. Derfor må det være hensynet til de psykisk sårbare brugere, der er afgørende for valg af placering. Tilbuddet må ligge der, hvor brugerne er, lyder SF'erens begrundelse for at pege på Vestergården. Han peger i den sammenhæng på, at udvalget tidligere har lukket en Børnehave i Ranum for børn med autisme, som blev overtaget fra amtet. - Borgere fra Aalborg Kommune var placeret langt fra deres hjem af hensyn til udviklingen i Ranum. Vi skal væk fra et menneskesyn, hvor man flytter følsomme borgere for at få udvikling til et område, siger Felix Henriksen. Sagen skal behandles i byrådet 9. januar.