Bagholdsangreb på danske soldater

Folk der tror at en borgerlig regering nødvendigvis er mere patriotisk og dansksindet end en socialistisk regering, tager fejl.

Vi har nu en forsvarsminister, Søren Gade, der stikker en kniv i ryggen på de danske soldater i Iraq og varetager den muslimske fjendes interesser. Med baggrund i nogle arabiske såkaldte "tolkes" løgnehistorier, har Søren Gade nu startet en straffesag mod danske officerer og menige i Iraq og anklaget dem for tortur mod irakiske fanger. Anklagerne er udebaseret på nogle udtalelser fra arabere, som militæret i Iraq har medbragt fra Danmark, og på nogle potentielle irakiske terroristers klager over, at de ikke kunne få et glas vand under forhøret, og at de ikke kunne få en magelig stol og måtte sidde på jorden. Ting som Søren Gade naturligvis skulle have afvist som ligegyldigheder, men som han tværtimod pustede op til sensationer for at vise omverdenen, at han er en stor, stor minister. Det eneste, Søren Gade imidlertid har vist, den korte tid, han har været minister, er, at han er en farlig mand at have siddende som øverstbefalende. Farlig for de danske soldat, farlig for Danmark. Vi har i forvejen et svækket militær, hvor muslimske officerer og muslimske menige er fritaget for at skyde på andre muslimer, mens de ifølge deres koran har pligt til at skyde på kristne og forsvare muslimer. Dansk militærs vanvittige brug af palæstinensere som oversættere og tolke ved forhør af irakiske terrorister, sættes i relief af den kendsgerning, at Arafat og palæstinenserne betragtede Saddam Hussein som deres nære allierede, og at Saddams fjender derfor er palæstinensernes fjender. Deres oversættelser af, hvad de irakiske fanger siger, er derfor totalt ubrugelige, og de er yderligere forpligtet til at anvende den såkaldte "taqija-løgn", der betyder, at enhver udtalelse, som de palæstinensiske "tolke" fremkommer med i retten, må afvises som bevis for noget som helst.