Lokalpolitik

Bagland sagde nej til regionsskat

AALBORG:Socialdemokraterne vil give regionerne frihed til selv at påtage sig nye opgaver. Det er et af punkterne i partiet arbejdsprogram, der blev vedtaget i går, men trods flere ændringsforslag, om at regionerne igen skal udskrive skat, så sagde kongressen nej. Dermed er løbet ved at været kørt for regionernes mulighed for selv at kræve skat op. En mulighed, som tidligere var hjerteblod, men som Socialdemokraterne opgav i deres skatteudspil. - Jeg ser gerne, at regionerne får selvstændige indtægter, men det skal ses i en sammenhæng, og det vil vi gøre efter et valg, hvis flertallet skifter, siger den nordjyske regionsrådsformand Ulla Astman, som har været med til at lave programmet. Det undrer Lars Søgaard fra Assens, som havde stillet et af de fire forslag om at kæmpe for skatteudskrivning. - Hvis regionerne ikke får lov at kræve skat, så ender de med at blive nedlagt. Det her handler om at fortælle vælgerne, hvad vi vil, siger han. Samme holdning kommer fra De Radikale. - Vi må fortælle, hvad vi vil med regionerne. Vi synes principielt, at regionerne skal udskrive skat, for det fremmer ansvarlighed. Der er en tendens til, at regionerne bruger pengene og så bare beder om mere, siger den radikale kommunalordfører, Johs Poulsen. Han erkender samtidig, at det tidligere kardinalpunkt, nu er rykket langt ned ad listen. Samme erkendelse kommer fra SF, hvor kommunalordfører Flemming Bonne dog er klar, hvis Socialdemokraterne igen skulle gå ind for deres gamle mærkesag. - Det var et stærkt ønske fra Socialdemokraternes side, da vi lavede skatteudspillet, at regionerne ikke skulle have skatteudskrivning. Det er stadig officielt SF's politik, at det skal de, for hvis regionerne skal overleve, så skal de være herre i eget hus, siger Flemming Bonne. Med kongressens afvisning af forslaget om skatteudskrivningen til regionerne er SF dog det eneste af de to partier, der har to forskellige holdning til spørgsmålet.