Baglandet er imod planlagt ældre-byggeri

OMSORG:Der har været en del snak om byggeri af ældreboliger særlig om placering. Vi har foreslået et byggeri i et plan med mulighed for senere udvidelser.Vi har set på flere byggerier og har valgt et, hvor der er taget mest mulig hensyn til beboere og med plads til fremtidige udvidelser og opgaver, der kommer. Det er lidt svært at forstå, at man kun vil bygge, så senere udvidelser ikke kan gennemføres. Der bliver flere ældre ,som får brug for pleje. Vi lever længere, og kan kort sagt repareres mere og mere. Det vil betyde, at der er flere , der skal serviceres med pleje og boliger i fremtiden. Nu kan man jo let få på puklen, når man vil blande økonomi og ældrepleje sammen. Vi tager alligevel chancen. Et byggeri i et plan s kan bygges for 10. 000kr. pr.m2 . Det, man planlægger på Alderdomshjemmet og Solgaven, vil koste ca. 16000 kr. pr.m2. Huslejen bliver i det byggeri, vi foreslår, ca. 4600 kr. plus lys og varme (600kr.) pr. måned. Det, man planlægger, vil betyde en husleje på ca. 6600 kr. plus lys og varme (600kr.) pr. måned. Det er for ca. 80 m2 incl. fællesfaciliteter. Altså godt og vel 7000kr. om måneden. Det er jo en slags penge. Hvis folk vælger at blive i eget hjem, har vi fuld forståelse for det. Ved byggeri i et plan, er der fire procent i besparelse i driften i forhold til etagebyggeri. Man kan enten spare dem eller at ansætte en extra plejemedarbejder. Vi tror, man de fleste steder godt kan bruge en ekstra ansat. I de byggerier, vi har set , har vi selvfølgelig spurgt beboere og personale om ulemper og fordele i netop deres byggeri. Det at kunne gå direkte ud i det fri var noget, beboerne satte meget højt samt det at kunne gå eller rulle med rollator over alt uden elevatorer eller trapper. Mange af personalet havde tidligere arbejdet i etagebyggeri og fremhævede det at slippe for trapper/elevatorer som et stort plus. Mange ældre havde svært ved at betjene elevatorere og frarådede os til at bygge etagebyggeri. Vi mener, der så mange muligheder i et byggeri i et plan og hvor der er plads til senere udvidelser. Man skal ikke tage hensyn til eksisterende bygninger. Man kan få det optimale fra starten og uden at komme på kant med naboer med hensyn til trafik, udsigt og lignende. Ved at samle byggeri af plejeboligere, korttidspladser og servicefaciliteter, kan man som beboer komme nemt til for eks. genoptræning aktiviteter og lignende uden at skulle uden for huset. Som personalet siger, det sparer på beboernes kræfter og på vores tid. Vi har med det byggeri, vi foreslår, taget hensyn til først og fremest de ældre og plads til de ekstra, der vil komme fremover. Der også taget hensyn til at økonomi kan hænge forsvarligt sammen. Et byggeri i et plan er 25-35 millioner biligere og alt vil være nyt modsat en renovering/ombygning af Alderdomshjemmet og Solgaven. Er der nogen, der gerne vil vide noget om vores ideer, stiller vi gerne op med tegninger og beregninger.