Lokalpolitik

BAGTERP-PLAN

] Området mellem Odbjergvej, Bagterpvej og Halvorsmindevej er 24.200 kvadratmeter stort og har indtil nu fungeret som græsmark for heste fra en nærliggende gård. ] En del af området er beskyttet natur med det ene af Hjørrings to kildevæld. ] Området blev solgt af et dødsbo til Ejendomsselskabet Bagterp A/S, der består af to lokale firmaer. ] Ejendomsselskabet ønskede i første omgang at bygge 40 boliger på stedet, men planen er siden blevet revideret, så det nu kun er meningen at der skal bygges 26 andelsboliger og fire énfamilieshuse. Bebyggelsen kaldes Engparken. ] Det beskyttede område friholdes naturligvis for byggeri. ] Den omstridte lokalplan 135.5 blev udarbejdet i vinteren 2003-2004 og blev første gange sendt i offentlig høring i foråret 2004. ] Lokalplanen vakte røre i lokalområdet, hvor de fleste borgere troede at hele arealet var omfattet af naturbeskyttelsen. ] Hjørring Kommunen modtog i løbet af høringsperioden 12 indsigelser imod lokalplanen, herunder to underskriftsindsamlinger. I alt protesterer 334 borgere således imod lokalplanen. ] Borgerne vil allerhelst være helt fri for det planlagte boligbyggeri, men beder om, at byggeriet i det mindste gøres mindre kompakt. ] Da lokalplanen efter høringen skal godkendes endeligt i byrådet i maj 2004, har protesterne gjort indtryk på politikerne, der sender lokalplanen tilbage til udvalget for teknik og miljø til fornyet behandling. ] I næste forsøg godkender byrådet imidlertid planen. ] I juli 2004 kommer det frem at lokalplanen er blevet ændret i forvaltningen efter byrådets godkendelse. En vejadgang til det nye boligområde er flyttet til en anden placering. ] Lokalplanen indklages for Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening og en borger, og Naturklagenævnet kommer med en delafgørelse, der giver klagerne medhold. Klagerne får opsættende virkning på byggeriet. ] I februar 2005 kommer Naturklagenævnets endelige afgørelse i sagen:Klagerne får medhold, fordi der er uklarhed om en grøn kile og om hvilke områder der skal være hhv. byzone og landzone. Lokalplanen forkastes, og teknisk forvaltning må starte forfra med arbejdet. ] I maj foreligger den nye lokalplan, hvor det blandt andet er blevet præciseret, at en grøn kile langs den nordlige afgrænsning af området skal friholdes for byggeri. ] Udover denne ændring, synes naboerne på Bagterpvej at den nye lokalplan er magen til den første, og de benytter høringsperioden til at sende nye indsigelser imod lokalplanen. ] Nordjyllands Amt gør ikke indsigelse, men beder om en stribe rettelser/præciseringer, som indarbejdes i lokalplanen inden den sendes til endelig vedtagelse i byrådet 26. oktober.