Lokalpolitik

Bagvendt projekt

STRUKTUR:Regeringens strukturudvalg har foreslået, at vi skal have større kommuner på mindst 30.000 indbyggere. Forslaget bliver bakket op af regeringen, og det skal gå hurtigt. Borgmestrene i de forskellige kommuner har vældig travlt med at forlove sig med nabokommuner, inden der overhovedet har været et folkelig debat herom – der bliver handlet hen over hovedet på befolkningen. Man kan ikke klandre borgmestrene for deres iver i sammenlægningen, for hvis de ikke forhandler, kan de komme til at stå alene tilbage, uden at der er nogen der vil være sammen med dem. Hele projektet kommunesammenlægning er bagvendt – der er bestemt ét facit: nemlig større kommuner, så finder man indholdet bagefter. Jeg deler ikke den tyrkertro på, at stort er godt. En undersøgelse af kommunernes administration viser, at små kommuner ikke er dyrere end store kommuner. Det er svært at se, at kommunesammenlægning vil betyde mindre administration. Edb-firmaer glæder sig allerede, fordi de ved det betyder en kæmpeinvestering, hvis kommunesammenlægningen kommer. Er der lavet beregninger på, hvad det vil koste i ekstra edb-investeringer at bryde kommunegrænser? Hvis ændringer i kommunestrukturen var demokratisk, ville debatten starte med at undersøge, hvilke opgaver der kræver større fællesskaber og derefter om disse fællesskaber behøver en sammenlægning. Det kunne jo også tænkes, at alm. samarbejde på tværs af kommunegrænser var en brugbar løsning. Hvorfor har man så travlt med at haste sammenlægninger igennem? Flere politikere har udtalt, at det bliver nemmere at tage upopulære beslutninger som f.eks. at nedlægge skoler eller andre kommunale institutioner. Der er ingen tvivl om, at hvis kommunesammenlægningen bliver en realitet, vil det betyde mange nedlæggelser af mindre skoler. Jeg frygter virkelig for udviklingen i landdistrikterne. Huspriserne vil falde – det vil betyde stagnation eller tilbagegang. Jeg frygter at der vil ske en skævvridning af udviklingen i Danmark. Partiet Venstre var engang et parti, der arbejdede for udvikling i landdistrikterne. De tider er ovre nu.