Bak op om broen!

Det lyder umiddelbart ulogisk, men vejen til fortsat udvikling frem for afvikling i Nordjylland går via Samsø, i form af en Kattegatbro.

En bro der kan binde Jylland og Sjælland sammen – sikre vækst og udvikling i Danmarks udkantsområder. Udvikling hænger tæt sammen med infrastruktur og netop derfor meldte alle borgmestre i Midtjylland og Region Midtjylland forleden, at de bakker op om broen og derfor skal vi også bakke op i Nordjylland. Det lyder måske urealistisk at forestille sig en bro over Kattegat, som bliver endnu større, længere og betydelig dyrere end Storebæltsbroen. Nok eksisterer broen ikke endnu, men ideen om, at den lever og er realiserbar, hvis politikerne vil og tør være ambitiøse. I Danmark har vi rigtig gode erfaringer med brugerbetalte broer. Både Storebælt og Øresundsbroen bliver tilbagebetalt før tid, ligesom det er dokumenteret hvilken kæmpeeffekt den øgede mobilitet broerne har skabt, har betydet for udviklingen og sammenhængskraften i Danmark. Tænk blot tilbage til Storebæltsfærgerne og dengang en rejse til København foregik over flere dage. Derfor er det relevant som minimum at diskutere en Kattegatbro. I det sidste trafikforlig blev der ikke plads til den 3. limfjordsforbindelse, og det er ikke den eneste gang at Nordjylland er blevet nedprioriteret, når det handler om at skabe rammer for vækst. Vi så det med landsplandirektivet og se det dagligt med DSB’s nedprioritering af Nordjylland. En forudsætning for udvikling i Nordjylland, særligt nord for fjorden, er ordentlig infrastruktur. Derfor skal vi selvfølgelig have en 3. limfjordsforbindelse, men vi skal også tænke langsigtet og det vil være en kæmpe fordel for Nordjylland at få en Kattegatbro, for det vil betyde at afstanden til Danmarks vækstcentrum København bliver betydelig mindre. Virksomhederne vil få lettere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, ja selv turisterne vil få lettere ved at komme til Nordjylland og nyde vores dejlige natur. Infrastrukturkommissionen kommer med sine anbefalinger til Danmarks fremtidige trafikinvesteringer i efteråret og allerede nu står det klart, at København og Hovedstadsområdet vil blive centrum for trafikinvesteringerne. Det er helt forståeligt, at København skal prioriteres trafikalt, som vores hovedstad og vækstcentrum. Men vi må også forlange, at en del af fremtidens trafikinvesteringer placeres i Nord- og Vestjylland. For infrastrukturen og de investeringer der placeres deri er bestemmende for udviklingen i Danmark og vi skal have udvikling, vækst og velstand i HELE Danmark ikke blot København. Derfor er Kattegatbroen relevant at diskutere, det må vi som nordjyder insistere på, og derfor opfordrer jeg som folketingskandidat nordjyderne til at bakke op om broen ligesom midtjyderne! [ Karsten Lauritzen, Gl. Løkkensvej 1C, Hjørring. er folketingskandidat for Venstre i Hjørring kommune og formand for Venstres Ungdom