Bak op om landbrug

Kære Jette Rosenkvist. Som jeg har skrevet til dig i JydskeVestkysten, Århus Stiftstidende og Vejle Amts Folkeblad bliver dine usandheder ikke mere korrekte af, at du får dem trykt i flere forskellige aviser.

Men lad mig starte med at stille spørgsmålstegn ved, om danskerne vil stoppe med at spise kød, hvis de danske landmænd gik over til ren vegetabilsk produktion. Det tror jeg ikke, de vil. Jeg tror i stedet, de vil spise udenlandsk kød. Det synes jeg ville være ærgerligt, fordi vi i Danmark gennem en åben dialog mellem landbrug, befolkning og politikere faktisk har opbygget et overordentligt højt fødevaresikkerhedsniveau. Det illustrerer salmonellahistorierne, der i disse dage fylder landets aviser, vel på bedste vis. Når det kommer til dyrevelfærd, er Danmark ét af de lande i Europa, der har den strengeste lovgivning og flest frivillige aftaler på området. Og sidst, men ikke mindst, har dansk landbrug reduceret sit samlede CO2-udslip med 1 mia. ton over de sidste 10 år, samtidig med at produktionen er vokset stabilt. Det ville da være hul i hovedet at skrotte udviklingen og i stedet fremme salget af varer, der slet ikke lever op til de standarder, vi ønsker herhjemme. Som skrevet til dig i JydskeVestkysten er dine tal over antibiotikaforbruget i Danmark forkerte. Hvor jeg oprindeligt troede, at det var en fejl fra din side, må jeg jo nu konstatere, at du bevidst handler i ond tro og forsøger at vildlede læserne. Selvom du har fået de korrekte tal oplyst, vælger du ikke at bruge dem. Du medregner stadigvæk ikke brugen af antibiotiske vækstfremmere, selvom du udmærket ved, at det også er antibiotika. Dem stoppede de danske landmænd frivilligt med at bruge ved udgangen af 1999. Først i 2006 lykkedes det at få resten af EU til at følge i Danmarks fodspor, mens resten af verden fortsat bruger dem. I Danmark brugte man i 1998 3,9 gr. antibiotika pr. gris og i 2007 3,7 gr. pr. gris. Det er et af de allerlaveste tal i verden. Der er desværre ikke plads til at gendrive dine øvrige fejlslutninger. Så lad mig slutte af med at sige, at i stedet for at afvikle landbruget synes jeg, man bør støtte op om det system, vi i fællesskab har bygget. Det gør de danske forbrugere heldigvis også, da flere undersøgelser viser, at de foretrækker dansk kød, frugt og grøntsager på bekostning af det udenlandske. Og lad os så på saglig vis debattere den fremtidige udvikling for den danske landbrugssektor, uden at tonen bliver skinger.