Bakkeskolehal presset økonomisk

Overskud i 2002 betinget af stor sparsommelighed

SALLING/BRØNDUM:- Bakkeskolehallens økonomi bliver stadig mere presset og hallens bestyrelse er nu bekymret for, at hallen nærmer sig grænsen for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Samtidig er bestyrelsen ikke indstillet på at vælte alle udgifterne over på de lokale foreninger i form af en særlig høj timeleje i Bakkeskolehallen. Formanden for hallen, Richard Tange, understregede på hallens generalforsamling, at halbestyrelsen gennem de senere år har kunnet mærke et stadigt strammere budget - og det på trods af meget stor sparsommelighed, og at netop hallens økonomi er det, der har optaget bestyrelsen mest i 2002. På generalforsamlingen understregede han, at hallens mulighed for øget indtægt er begrænset, og at hallen derfor er afhængig af det kommunale tilskud og reguleringen i takt med prisstigningerne. - Der har været en svag fremgang i lejeindtægterne på godt 5000 kr., og vi kom ud af 2002 med et beskedent overskud på ca. 13.000 kr. som bliver henlagt til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde. Alt i alt et beskedent, men pænt, resultat, sagde Richard Tange. - I november sidste år modtog vi meddelelsen om, at det kommende tilskud for 2003 ikke ville blive fremskrevet som det plejer, men at vi ville få tildelt det samme beløb som i 2002. Det vil sige, at vi reelt mangler 10-12.000 kr. på næste års budget. Vi er naturligvis bekymrede over denne meddelelse. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at et i forvejen meget stramt budget hermed vil få svært ved at holde, sagde Tange, der understregede, at med de prisstigninger, man i den sidste har været vidne til på både gas og el godt kan frygte et underskud i 2003. - Hertil kommer, at vi i Bakkeskolehallen har et særligt problem. Prisstigningerne på gas og el med mere rammer os ekstra hårdt, fordi blandt andet skolen bruger hallen gratis.