Balancen skal opretholdes

Først handlede det om voldssager. Nu er sager om voldtægt også kommet med på listen, og man kan kun gætte på den næste type af sager, der skal fremmes i det danske retsvæsen - ofte på bekostning af andre sager, hvis ikke kravet følges op med de nødvendige ekstra ressourcer.

Bag kravet står et flertal i Folketinget, og det har dommerne naturligvis at rette sig efter. Men domstolene kan ikke se behovet, for sager om voldtægt er allerede prioriteret højt. Samtidigt advarer dommerne imod, at andre sager bliver forsinkede, for politikerne har glemt at sende penge med kravet. Som udgangspunkt er det glimrende med en hurtig behandling af sager om voldtægt. Det drejer sig om en modbydelig forbrydelse, der kan ødelægge tilværelsen for ofrene - og på den anden side må en tiltalt også have et naturligt ønske om hurtigt at blive renset, hvis han mener sig uskyldig. Men bag beslutningen i Folketinget fornemmer man en ubehagelig tendens til dels at blande sig i meget mere end hvad der naturligt hører ind under lovgivning, dels at lovgive ud fra de historier, som medierne tilfældigvis har valgt at kaste sig over i en bestemt periode. Folketinget skal fastsætte straframmer, og via retsplejeloven skal tingets medlemmer opstille regler for behandling af ofre og gerningsmænd. Men dommerne har uden tvivl et langt mere detaljeret billede af rettens gang og af hvilke sager, der skal prioriteres højt. Desuden er de - heldigvis - ikke afhængige af at skulle genvælges. Igen: Ingen tvivl om, at voldtægtssager bør afgøres hurtigt. Men det bør sager om misbrug af børn vel også. Eller sager om trafikdrab eller sager om grove røverier. Mistanken om lovgivning på basis af enkeltsager bliver styrket, når justitsminister Lene Espersen (K) siger, at stramningen blandt andet er sket efter et konkret eksempel på en sag, der trak ud i ni måender. Balancen mellem de tre statsmagter - lovgivende, udøvende og dømmende - kræver stadig opmærksomhed for at fungere bedst muligt. En af de åbenlyse farer er lovgivning for langt ned i detaljen - og i det aktuelle tilfælde er vi i hvert fald tæt på den grænse.