Lokalpolitik

Baldersvej bliver længere

FARSØ:Det ser nu ud til, at den længe ventede forlængelse af Baldersvej i Farsøs sydlige del bliver en realitet. På samme tid bliver adgangsvejen til gårdbørnehaven Valhalla også gjort færdig, så det ikke længere er som at køre rally for at komme hen til børnehaven. Når der først sker noget i sagen nu, hænger det sammen med økonomien og så ikke mindst, at byrådet i november 2002 valgte at prioritere påbegyndelsen af Gormsvej i det samme område fremfor en forlængelse af Baldersvej. Nu er der blevet holdt licitation samt åstedsforretning med hensyn til køb af de nødvendige arealer, så arbejdet med Baldersvej nu kan komme i gang. Det kommer til at koste 750.000 kroner i anlægsudgifter, og nu hvor første etape af Gormsvej er tæt på at være færdig, kan arbejdet med Baldersvej og vejen til Valhalla gå i gang. Åstedsforretningen i forbindelse med forlængelse af Baldersvej blev i øvrigt afholdt før sommerferien, hvor man havde behov for at ekspropriere et areal på lige omkring 1900 kvadratmeter. Området udgjorde en del af den eksisterende del af Baldersvej samt nogle skovarealer, der grænser op til vejen mod syd. Sagen gav ikke anledning til nogle protester eller forslag til ændringer, og Farsø Kommune kan således uden de store armbevægelser finde i alt omkring 18.000 kroner i erstatning til de berørte grundejere. I det hele taget er denne åstedsforretning gået ganske smertefrit og hurtigt med sagens begyndelse før sommerferien og afslutning ved byrådsmødet i onsdags. Arbejdet ventes i øvrigt sat i gang så hurtigt, som det nu kan lade sig gøre.