Ballade i Nørager Vandværk

Bestyrelsesmedlem går i protest over særrabat til lejere på Thys Hjørne og kommunalpolitiker

NØRAGER:En ganske ordinær generalforsamling i Nørager Vandværk onsdag aften på Nørager Kro med 15 deltagere endte i så meget ballade, at bestyrelsesmedlem gennem de sidste omkring 12 år, gårdejer Paul Sund Christensen, valgte at smække med døren i protest mod formand Niels Fruekildes måde at håndtere sin lederrolle. På mødet protesterede Paul Sund over, at formanden uden om den øvrige bestyrelse i det forløbne år har givet tilladelse til, at de nye lejere i de 14 boliger på Thy's Hjørne fremover kun skal betale en samlet fast årlig afgift på 375 kroner. - Særrabatten er direkte i strid med normalregulativet for vandværker i Nørager Kommune og vores takstblad. Alle andre forbrugere i udlejningsbyggeri under Nørager Vandværk skal nemlig hver især betale den fulde afgift, påpeger Paul Sund Christensen. Iføgle ham er formandens begrundelse for kun at opkræve en fast årlig afgift på Thy's Hjørne, at der kun er opsat et fælles vandur for alle 14 lejligheder. - Men en sådan beslutning kan han kun træffe med bestyrelsens godkendelse, hvilket ikke er sket. Derfor krævede jeg en afstemning om, hvorvidt alle forbrugere skal behandles ens eller om der kan ydes særrabat til visse grupper. Syv stemte for og syv imod, mens en enkelt undlod at stemme. Med stemmelighed blev mit forslag om ens betingelser forkastet, og jeg valgte derfor ikke at genopstille, forklarer Paul Sund Christensen. I sit indlæg kritiserede han også, at formanden i det forløbne år uden om bestyrelsen havde ydet en kommunalpolitiker 13.000 kroner i rabat på tilslutningssafgift. Anden version Niels Fruekilde har en anden udlægning af sagen. - Det er korrekt, at jeg uden om bestyrelsen bestemte, at beboerne i de 14 lejligheder med et fælles vandur skal være fælles om at dele den faste årlige afgift på 375 kroner. Men jeg har kun fulgt, hvad der stået nedfældet i vores takstblad med betaling af afgift i forhold til antal vandure og ikke lejligheder, understreger Niels Fruekilde. Han påpeger, at flere andre steder i Nørager by er flere lejemål med et vandur fælles om at betale afgiften. Til Paul Sunds anklage om, at han som formand i fjor alene har truffet beslutning om at yde en særrabat på 13.000 kroner i tilslutningsafgift til en lokalpolitiker, har Niels Fruekilde følgende kommentar: - Det er korrekt og er sket, fordi jeg betragter vedkommendes landbrug som ikke bæredygtig. Paul Sund har for øvrigt selv i sin tid som kasserer foreslået denne metode, når vandværket ved fastsættelse af tilslutningsafgift skulle skelne mellem almindelige og nedlagte landbrug, der betaler henholdsvis 39.000 og 26.000 kroner i tilslutningafgift, erklærer Niels Fruekilde. Ifølge formanden har Paul Sund selv i sin tid som kasserer i fællesskab med ham også ydet rabatter til forbrugere uden bestyrelsens godkendelse. Løgnagtig udlægning Paul Sund er ikke enig i formandens udlægning af den konkrete sag. - Det passer simpelthen ikke, at jeg har foreslået en opdeling af landbrug i bæredygtige og ikke bæredygtige samt som mangeårig kasserer selv at have været med til at yde rabatter uden om den øvrige bestyrelse, erklærer han og tilføjer: - Og i de omkring 12 år, som det nuværende normalregulativ har været gældende og jeg har siddet i vandværkets bestyrelse, har ingen lejeboliger i Nørager by med fælles vandur fået lov at dele udgiften til den faste årlige vandafgift, men derimod betalt hver især.