Ballade om hormoner

TVIST:Forbrugerrådet og Miljøstyrelsen er dybt uenige om, hvor farlige hormonforstyrrende stoffer er Lad aldrig dit barn bide i et badedyr. Tjek deklarationen, når du køber kosmetik. Vask brystvortecremen af, før du ammer. Advarslerne mod de såkaldt hormonforstyrrende stoffer i en lang række varer er mangfoldige. Men mens Forbrugerrådet mener, at forbrugerne ikke kan være forsigtige nok, maner Miljøstyrelsen til ro: Myndighederne skal nok forbyde de stoffer, der er skadelige. Begge parter anerkender, at flere stoffer i dyreforsøg har vist sig at deformere kønsorganerne, forringe forplantningsevnen eller fremkalde kræft. EU har foreløbig opført 118 stoffer, som anses for at virke hormonforstyrrende eller er under mistanke for det. Men i en netop udsendt pjece skriver Miljøstyrelsen, at borgerne ikke har grund til at frygte skadelige virkninger fra de mange forskellige kemikalier. De fleste af de skadelige stoffer er forbudte. Selv stoffer under mistanke er underkastet særlige regler. I den første udgave af pjecen - på internettet - var Forbrugerrådet angivet som samarbejdspartner på området. Det er nu slettet. - Pjecen fortæller jo om, at der bliver gjort alt muligt for at sikre, at forbrugerne ikke kommer i kontakt med hormonforstyrrende stoffer. Og bare der er mistanke om, at stofferne er farlige, så bliver de forbudt med det samme. De udsagn er stærkt overdrevne, sådan som vi oplever det, siger Mette Boye, der er miljø- og sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet. Rådet mener, at langt flere tvivlsomme stoffer bør forbydes ud fra et forsigtighedsprincip. Mange af dem er nemlig slet ikke nødvendige. Det viser to andre nye pjecer, som er udsendt af Informationscenter for Miljø & Sundhed. De giver navne på produkter uden hormonforstyrrende stoffer - den ene handler om produkter til gravide og nybagte mødre, mens den anden handler om produkter til børn. Unødig frygt Men Miljøstyrelsen mener, at pjecerne fra informationscenteret kan skabe unødig frygt blandt forbrugerne. - Der er kun ganske få stoffer, vi med sikkerhed ved, har hormonforstyrrende egenskaber. Vi synes, at der er for dårligt grundlag til at give konkrete råd og pege på enkelte produkter, siger farmaceut Pia Juul Nielsen fra styrelsens kontor for biocid- og kemikalievurdering. - I værste fald kan det endda føre til anvendelse af endnu mere problematiske produkter, siger hun. Hvis man trods alt vil beskytte sig ekstra, giver Miljøstyrelsen disse anbefalinger: * Undgå produkter, der mærket "Sundhedsskadelig" * Doser rigtigt og læs vejledningen, når du bruger rengøringsmidler, kosmetik og legetøj * Fyr med rent træ i brændeovnen * Køb miljømærkede varer * Luft ud og gør rent ofte Pia Juul Nielsen understreger, at Miljøstyrelsen trods den beroligende pjece holder skarpt øje med hormonforstyrrende kemi. - Vi anser det for en meget vigtig problemstilling, fordi konsekvenserne er så alvorlige, hvis stofferne virkelig har hormonforstyrrende effekter, siger hun. Alligevel falder Forbrugerrådet ikke til ro. Så sent som i denne uge blev der fundet kendte hormonforstyrrende stoffer i cremer, som nybagte mødre anvender til ømme brystvorter. På en af tuberne stod, at cremen var uskadelig for børn, så afvaskning var ikke nødvendig før amning. Brystvortecremen er nu fjernet fra butikshylderne. Ganske vist afviste Miljøstyrelsen at gribe ind, men producenten trak selv cremen tilbage, så spædbørn slipper for at sutte stofferne i sig. - Miljøstyrelsen giver indtryk af, at folk sagtens kan læne sig ubekymret tilbage, for myndighederne skal nok tage sig af eventuelle problemer. Men praksis viser, at sådan forholder det sig desværre ikke, siger Forbrugerrådets Mette Boye.