Lokalpolitik

Ballade om stort hus på lille grund

Grundejerforening til Naturklagenævn - politiker er enig med dem

FREDERIKSHAVN:Bestyrelsen for grundejerforeningen Krogen raser over, at Frederikshavn Kommune har udstedt dispensationer, så en grundejer, der har købt en kommunal grund i området kan bygge et højt og stort hus på en lille grund. Naboerne forudser skyggegener og at huset på adressen Elmekrogen 4 vil skille sig markant ud fra den øvrige bebyggelse. Derfor har grundejerforeningen indbragt dispensationen for Naturklagenævnet. - Det er en rigtig møgsag, erkender medlem af plan- og miljøudvalget, Villy Møller (K), der erkender, at dispensationen nok ikke burde være givet. - Så må jeg tage de tæsk, den holdning giver. Ansvaret for dispensationen ligger nemlig hos politikerne i plan- og miljøudvalget, som fulgte en indstilling fra forvaltningen om at give dispensation. - Forvaltningen har vildledt politikerne, siger Frede Mannton, medlem af grundejerforeningens bestyrelse. Facadehøjden bliver på 3,7 meter mod vej mod de tilladte 2,5 meter. Men facadehøjde er ikke identisk med facadens øverste punkt. Der er hele 6,7 meter op til en gavlspids. Dispensationen blev behandlet på to hinanden følgende møder i udvalget. Villy Møller var ikke til stede på det møde, hvor den blev givet. Men han siger, at han nok ville have stemt for dispensationen - ligesom resten af udvalget - på grundlag af det materiale, som udvalget fik udleveret. Fra 214 kvm til 160 Huset på Elmekrogen bliver på 214 kvadratmeter fordelt på to etager. Dermed er udnyttelsen af den 540 kvadratmeter store grund tilsyneladende langt over de tilladte 30 procent. Så sent som i 1999 gav kommunen afslag på dispensation til at bygge et lignende hus på samme grund. Men rent beregningsteknisk er det nye hus kun på 160 kvadratmeter svarende til knap 30 procent af grundarealet. En del af huset er nemlig uopvarmet udestue. Den tæller ikke med i bebyggelsesprocenten. Det gør garagen, som er indbygget i huset, og den uudnyttede del af loftsetagen heller ikke, forklarer byggesagsbehandleren, Chr. Aarup. Fagligt/folkeligt - Her synes jeg, at det, som teknisk/fagligt er korrekt, ikke stemmer overens med den folkelige opfattelse, siger Villy Møller. Frede Mannton fortæller, at mindst 25 andre beboere på Krogen har forespurgt om at måtte lave indbygget garage, men fået nej, med henvisning til, at der er afsat byggefelt til garager. Derfor undrer det ham, at der alligevel er givet dispensation på Elmekrogen 4. Efter dispensationerne blev givet har Villy Møller været på Krogen, og på hans foranledning har forvaltningen kigget på byggesagen igen. - Min opfattelse er i dag, at dispensationen strider mod intentionen i lokalplanen, men det er ikke teknikernes opfattelse, siger han. Under alle omstændigheder er byggetilladelsen givet.Den kan ikke trækkes tilbage, og bygherren er begyndt at bygge, Det indebærer, at Frederikshavn Kommune står med et "Bilka-problem", om end i noget mindre størrelsesorden, hvis Naturklagenævnet giver grundejerforeningen medhold.