Ballade på tennisbanen

Borger skal fjerne tennisbane, fordi han brugte kunstgræs

SÆBY:Tennis er en sport for gentlemen. Men i en strid mellem Sæby Kommune og en borger i Algade er regler for god opførsel forlængst overskredet. Borgeren havde søgt og fået tilladelse til at etablere en tennisbane i sin baghave. Banen er nu lagt, men kommunen har krævet, at borgeren fjerner den inden 1.september. Ellers bliver han politianmeldt. Borgerens "forbrydelse" er, at han har lavet banen af kunstgræs, og ikke af græs, som han skrev i sin ansøgning. - På mig virker det fuldstændig tåbeligt. Banen ligger omgivet af høje hække og generer ingen. Den kan overhovedet ikke ses af offentligheden. Om der ligger græs eller kunstgræs på den, kan vel være flintrende ligegyldigt, siger tennisbanens ejer, Jørgen Jensen, Algade 27. Han nægter at fjerne banen og har overgivet sagen til Naturklagenævnet. - Jeg har bedt om, at klagen har opsættende virkning, for nævnet når ikke at behandle sagen inden 1. september, siger han. Behandles ens Jørgen Jensen mener, at der er en skjult dagsorden hos embedsmænd og politikere. - Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle i og omkring teknisk forvaltning er rystende bange. Efter al balladen på havnen slår de hårdt ned på alt og alle. Også hinsides sund fornuft. Der er mange i dén forvaltning, der frygter for deres job, siger Jørgen Jensen. Han mener, at også misundelse spiller ind. Det afviser teknisk udvalgs Brian Pedersen (S) pure. - At Jørgen Jensen bor flot og kører porche (det er nu BMW, red.), er ligegyldigt for mig. Arbejdsmanden og direktøren skal behandles ens i det politiske system, siger Brian Pedersen. For ham og resten af udvalget handler sagen om, at Jørgen Jensen har etableret noget andet, end han har fået tilladelse til. - Så kan man sige, at det er ligegyldigt, om der er tale om græs eller kunstgræs. Det er muligt. Men for os er det et princip, at borgerne følger de tilladelser, de har fået. Hvis vi giver køb her, er vi ude på glidebanen, siger Brian Pedersen. Nabo-klager Han fortæller, at der også har været klager fra Jørgen Jensens naboer, og at politikerne er nødt til at tage dem alvorligt. Klagerne går dog ikke på græs kontra kunstgræs, men på, at de overhovedet ikke ønsker tennisbanen etableret. - Før jeg gik i gang, spurgte jeg mine naboer, om de havde noget imod, at jeg lavede banen. En sagde nej, en anden, at han skulle spørge konen. Siden hørte jeg ikke mere. Så jeg lavede banen og har i øvrigt tilbudt naboerne, at de kan spille alt det, de har lyst til, siger Jørgen Jensen. Han vil køre sagen til den bitre ende og kun i yderste konsekvens skifte kunstgræsset ud med græs. - En græsbane er meget tidskrævende at holde. Og have er ikke lige mig, siger en oprørt Jørgen Jensen.