Balladen om sygehuspuljen

Amtet og sundhedsministeren er på kollisionskurs om

Sundhedspolitik 6. oktober 2002 08:00

NORDJYLLAND: Det begyndte som en rigtig positiv, nordjysk historie - sagen om regeringens ventelistepulje, der i de seneste dage har fået landsdelens amtspolitikere og landets indenrigs- og sundhedsminister til at tale meget lidt pænt til hinanden via medierne. Med dét foreløbigt seneste resultat, at amtet nu overvejer at bede eksperter granske, om ministeren har handlet i overensstemmelse mod god forvaltningsskik. 26. juni i år lød der anderledes positive toner. NORDJYSKE Stiftstidende kunne berette om en ny opgørelse, som viste, at Nordjyllands Amt i årets første tre måneder var det eneste, der havde fået udbytte af den ny ventelistepulje. Seks mio. kr. ud af puljens halvanden mia. kr. var det blevet til. Ingen herregård, men dog et skulderklap til Nordjylland, mente de ansvarlige, der føjede til, at udbetalingen retfærdighedsvis også byggede på et vist held. Nordjylland havde på det rigtige tidspunkt gjort nogle af de ting, der nu blev belønnet. Blandt andet havde man i 2001 - med virkning fra 1. juli 2001 - valgt at ændre fødslers status i statistikkerne. Hidtil havde de talt med som et akut indgreb. Nu blev de placeret i rækken over "planlagte" indgreb - ud fra en logik om, at ikke meget er mere planlagt, i hvert fald i et perspektiv på ni måneder, end netop fødsler. Og så havde amtet desuden på et godt tidspunkt i forhold til de langt senere offentliggjorte kriterier valgt at putte 170 mio. kr. ekstra i sidste års sundhedsbudget. Dermed lod man hånt om en regeringsaftale og brugte faktisk 25 mio. kr. mere, end der lå i aftalen. Men dét gav altså pote nu. Troede nordjyderne. Noget var galt Den ny pulje blev indført som et led i den ny regerings finanslov for 2002, der på grund af folketingsvalget først blev vedtaget i begyndelsen af året. Efterhånden som staten hen over sommeren offentliggjorde tal for de efterfølgende forårs- og sommermåneder, fik Nordjyllands Amt selskab af et par andre amter i rækken af puljepenge-modtagere. Men en række amter fik ikke en krone. Og de aller-allerfleste af regeringens halvanden mia. kr. lå stadig i statskassen. Noget var med andre ord galt. I nogle amter havde man ikke edb-systemer, der korresponderede med statens, hvilket vanskeliggjorde og forsinkede, at disse amter kom med på vognen. Andre steder var problemet, at man opgjorde de forskellige typer indgreb på en anden måde end andre amter - og af dén grund ikke kom i betragtning. Bedre registrering I et notat, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. september skrev til Folketingets sundhedsudvalg, hedder det lige ud: "Erfaringerne fra 1. halvår af 2002 viser, at den nuværende dokumentation for aktiviteten i sygehusvæsenet ikke er tilstrækkeligt sikker og ensartet til så målrettet en styring, som ordningen forudsætter". Samme dag, 27. september, mødtes indenrigs- og sundhedsministeren med Amtsrådsforeningen. Begge parter var enige om, at de hidtidige erfaringer ikke var gode nok og gav hinanden håndslag på, at der skulle tages "de fornødne initiativer til en forbedret registreringspraksis". Kriterierne for at få tilskud blev justeret. Der er tale om komplicerede opgørelses- og beregningsmekanismer med titler som "DRG-creep" og "MDC27". Om overgangen til nye kriterier siges det, at amterne kan beholde puljemidler, der er udbetalt for meget i forhold til den nye beregningsmodel. Men "der bliver korrigeret for virkningerne af den nye model i forbindelse med kommende udbetalinger". Nordjylland har i årets første seks måneder tilsammen fået godt 20 mio. kr. og havde indstillet sig på et i hvert fald ikke mindre beløb i årets andet halvår. De penge, der er faldet, skal ikke returneres. Men som man (på tværs af partiskel) ser det på amtsgården i Aalborg Øst, skal de nordjyske sygehuse nu, før de igen eventuelt kan få penge fra puljen, yde en ekstra indsats svarende til et tilskud på 20 mio. kr. uden rent faktisk at få tilskuddet. Dét reagerede amtspolitikerne negativt på. Og dé ord, indenrigs- og sundhedsministeren brugte i et interview i TV2 forrige fredag, gjorde ikke deres vrede mindre. Svært at tro Siden har begge parter i avisens spalter forklaret sig. Ministeren skrev, at han ikke havde beskyldt Nordjyllands Amt for at snyde - det var TV2, der havde udlagt sagen sådan. I sit indlæg noterede han, at den akutte aktivitet på sygehusene i Nordjylland fra i fjor til i år er faldet med 6,3 procent, mens den planlagte aktivitet er steget og har udløst tilskud. "Det ville være glædeligt, hvis dette pludselige fald i den akutte sygelighed var reelt, men det er ærlig talt svært at tro," skrev Lars Løkke Rasmussen. Amtets topfolk svarede igen med et læserbrev i lørdagsavisen. Heraf fremgår, at deres tillid til ministeren nu kan ligge på et meget lille sted. Næste skridt kan blive, at amtet beder en ekspert granske, om staten lovligt kan gøre, som den har gjort. Og om amtet eventuelt ad rettens vej kan forhindre staten i - som det ses fra Nordjylland - at straffe amtet for at have gjort præcis, som staten har ønsket.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...