Lokalpolitik

Balladen ulmer i Venstres bagland

Åben kritik af formand for kommuneforening for hans personangreb

Haverslev

Haverslev

NØRAGER:I aften har Venstre i Nørager inviteret medlemmerne til den årlige generalforsamling i festlokalet i Haverslev Hallen, men i kulissen som optakt til mødet lurer en åbenlys kritik af kommuneforeningens formand, svineavler Niels Juel Nielsen i Haverslev. Årsagen er hans indlæg i det sidste nummer af Venstre-Nyt. Her skriver han blandt andet, at han bestemt ikke er stolt ved, at Venstre har haft formandsposten i kultur- og socialudvalget og her sammen med hele ledelsen af kommunen står med et stort ansvar for den økonomiske problemstilling. Denne tekst har virket som en rød klud for Solveig Kjeldsen, Boldrup, der har svaret igen i et læserbrev i Nørager Avis. - Jeg opfatter nemlig Niels Juel Nielsens indlæg som et direkte personangreb mod udvalgsformand Orla Kastrup. Jeg vil ud over mit indlæg i læserbrevet dog ikke kommentere hans bemærkning yderligere. Den er nemlig så lav, så den forklarer mere om formanden selv. Så simpelt kan kun en mand som Niels Juel Nielsen skrive for at hyppe sine egne kartofler, erklærer Solveig Kjeldsen med lydhør irritation i stemmen. Hun har i næsten hele sit liv været aktivt medlem af Venstre. Først i VU i Aars og Aalborg, og de sidste 40 år i Nørager sammen med sin mand Frede, efter at de overtog gården på Ørnbjergvej i Boldrup. Udmeldt i protest Hun sagde imidlertid sit medlemskab af den lokale vælgerforening iNørager Kommune op for et år siden efter generalforsamlingen i Venstres kommunefore- ning, hvor Niels Juel Nielsen afløste Aase Høgh som formand. - Det skete ved et regulært kup, så derfor valgte jeg og min mand at melde os ud. Af samme grund kan jeg så heller ikke deltage i generalforsamlingen i Haverslev, men skulle formanden blive væltet her, kan jeg garantere Venstre i Nørager Kommune to medlemmer og nok flere, understreger Solveig Kjeldsen. Rod under valgkamp Og det er ikke blot på grund af personangrebet mod Orla Kastrup, at hun er stærk utilfreds med Niels Juel Nielsens virke som formand. Hun kritiserer ham også for den måde, han som formand håndterede tilrettelæggelsen af det stort anlagt valgmøde som optakt til kommunalvalget i Kig Ind i Nørager med Venstre som enearrangør. - Han kludrede så meget i det, at han med de andre partiers midlertidige boykot af valgmødet i protest mod den manglende invitation til Gitte Rubæk (L) som lokal frontfigur for Borgerlisten Rebild Syd havde udsigt til at være ene deltager, lyder det en smule sarkastisk fra Solveig Kjeldsen, der tilføjer. - Og noget af konsekvensen af Niels Juel Nielsens dårlige lederskab kan ses både i hans personlige dårlige stemmetal ved kommunalvalget samt det faktum, at antallet af medlemmer hos Venstre er raslet ned i hans formandsperiode, blandt andet her i Stenild-området. Den fulde ordlyd af Niels Juel Nielsens sidste indlæg i Venstre-Nyt kan læses på www.venstrenoergaer.nordjyskeklubber.dk under afsnittet Medlemsblad - Nr. 1 - januar 2006.