Aalborg

Ballet i Skovdalen

{ AALBORG: Studerende ved Aalborg Universitet besatte både første- og andenpladsen i konkurrence med studerende fra seks andre europæiske universiteter. Opgaven bestod i at lave en kunstig vinsmager. Det skete i forbindelse med ingeiørvirksomheden FOSS’ 50 års jubilæum. Førstepræmien på 15.000 kr. gik til Kim Houng Ngo og Martin Andersen, mens Kim Nørmark og Ole Lodahl Mikkelsen modtog 10.000 kr. i andenpræmie. De er alle studerende på AAU og skriver afgangsprojekt på 10. semester på specialiseringen Signal and Information Processing for Communications. 50 ingeniørstuderende deltog i konkurrencen. Den vindende kunstige vinsmager ligger tæt på vineksperters bedømmelse og er hurtigere til at bedømme end de menneskelige sanser.