EMNER

Balloner vinder frem i stedet for bypass indgreb

Amter diskuterer, om sundhedsplanlægning skal ske efter spøgelsestal eller efter virkeligheden

AALBORG:Mens de to hjertecentre på Århus Universitetshospital - nemlig på Aalborg Sygehus og på Skejby Sygehus - diskuterer, hvem af dem der skal øge antallet af by-pass operationer i det nye år - hvis der overhovedet skal udvides - foregår udviklingen på hjerteområdet i virkeligheden på et andet speciale, nemlig ballonoperationer. Hverken Aalborg eller Skejby sygehus når nemlig op på det antal by-pass operationer, som det var meningen, de skulle lave, mens man på begge hjertecentre derimod gennemfører langt flere ballonbehandlinger, end det oprindeligt var planlagt. Det springende punkt i diskussionen, der skal føre til en fordelingsaftale for behandlingen af alle hjertepatienter i Nordjyllands, Århus, Viborg, Ringkøbing og Vejle amter, er derfor, om politikerne i Nordjyllands Amt og Århus Amt skal planlægge de fremtidige aktiviteter på de to hjertecentre efter en automatisk fremskrivning af de mål, som man ikke engang nåede i 2002, eller om man snarere skal fordele ressourcerne og patienterne efter den faktisk virkelighed, som man kender. I Nordjyllands Amt mener planlægningsfolkene, at man skal se på virkeligheden, der viser, at Aalborg Sygehus de første elleve måneder af 2002 kun gennemførte 496 by-pass operationer og Skejby kun 634, selv om målet var henholdsvis 628 og 821 operationer på de to hjertecentre.

Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk