Aalborg

Ban vejen for gode ideer

Det tjener åbenlyst Aalborg Universitet til ære, at nordjyder er så opfindsomme som de er. For det kan godt være, at der på disse kanter i udpræget grad mangler ingeniører. Men de, der så endelig er her, giver den i højere grad end mange af deres deres kolleger som ”Georg Gearløs”. Faktisk har ikke færre end 97 procent af de nordjyske virksomheder i løbet af 2003-2006 udviklet nye produkter, løsninger eller services, takket være det input, som ingeniørerne har fået fra AAU. Her har mange arbejdet med projektløsninger og fundet frem til ideer, som de trækker med sig ud i virksomhederne, når de er færdiguddannede. Sådan skal det være: Det, der ikke er her i forvejen, er vi nødt til selv at skabe - for det er nu engang ideer, vi skal leve af på disse kanter.