Lokalpolitik

Bananen er blevet til en guldklump

Ros fra borgerne, da Støvrings ny kommuneplan var til offentlig debat i Stubhuset

STØVRING:Det går strygende for Støvring kommune. Flere indbyggere og flere arbejdspladser. På dét område tordner kommunen frem, sammenlignedet med det øvrige Nordjylland. Og tilmed går det indledende samarbejde med de to nabokommuner, Skørping og Nørager, om den ny storkommune, Rebild, så godt, at borgmester Anny Winther uden at blinke kaldte det for en guldklump, når nu den såkaldte banan syd for Storaalborg med Nibe og Sejlflod i vest og øst ikke blev til noget. Mere ville borgmesteren dog ikke komme ind på planerne for den i fremtiden 28.500 indbygger store kommune. Fra mange sider i salen i Subhuset, hvor kommuneplanen blev fremlagt til offentlig debat, lød der rosende ord til oplægget. Ventelig lød der dog utilfredshed fra Guldbæk over de fortsatte planer om at tillade et byggeri, Naturklagenævnet har kritiseret for ikke at have været udsat for en såkaldt forhøring. Aarestrup vil gerne have et samlingssted, men blev henvist til at benytte den gamle skole, for som Anny Winther understregede: - Vi bygger altså ikke paladser. Selve Støvring by fylder meget i kommuneplanen og en god del af den offentlige debat gik da også med at drøfte trafikforholdene omkring byen, forlægningen af Nibevej, tilslutningen af et nyt boligområd øst for jernbanen og ønskerne om et torv i byen. Thorkild Christensen opfordrede borgerne i Skørping til at benytte nærtoget, når de skal til Aalborg. Han påpegede en del knaster i den fremtidige udvikling, blandt andet frilægningen af Mastrup Ådal ved at flytte kommunens materielgård og måske tennisbanerne. Anny Winther forsikrede, at der fortsat skal være boldbaner centralt i Støvring, men fastholdt, at der ikke skal være idrætsfaciliteter langs motorvejen for området er egnet til erhverv. Tørre tal viser, hvordan Støvring udvikler sig hastigt og gunstigt. Således stiger antallet af udpendlere mere end antallet af indpendlere. Folk vil gerne bo i Støvring og det skyldes ikke mindst de grønne områder, som altså skal udbygges i ådalen. Borgerne har frist til 25. maj til at komme indsigelser til kommuneplanen. De skal være skriftlige for at komme i betragtning, men nogle ord bagpå en kuvert kan gøre det. Det nuværende Støvring har 6000 arbejdspladser. Der er mere end halvdelen af samtlige arbejdspladser i den kommende storkommune. Støvring har også det højeste beskatningsgrundlag af de tre kommuner og fortsat udbygning kan finansieres ved fortsat grundsalg blandt andet.