Lokalpolitik

Bananen til politisk debat

BLENSTRUP:På generalforsamlingen i Borgerlisten for Skørping Kommune lagde formand Arne Jensen op til en debat omkring Borgerlistens fremtidige rolle ved en eventuel kommunesammenlægning. Der blev diskuteret både sammenlægning med andre borgerlister og valgtekniske samarbejde med andre borgerlister. Da der endnu ikke er nogen afklaring omkring den fremtidige struktur, var der bred enighed om, at Borgerlisten skal fortsætte i sin nuværende form med navnet Borgerlisten for Skørping Kommune i mindst den første valgperiode efter en eventuel kommunesammenlægning. Til bestyrelsen var der genvalg til Kjeld Hjorth og Arne Jensen, mens suppleanter blev Shirley Højbjerg og Børge Fynbo. Til revisor valgtes Birgith Andersen. Efter generalforsamlingen var der en debat omkring den kommende kommunalreform, og her var der en stor diskussion om, hvor det var klogest at søge sammenlægning. Blandt de muligheder, der blev nævnt, var bananen, der er den folkelige betegnelse for kommunerne Støvring, Nibe, Sejlflod og Skørping, men også Hadsund og Aalborg kommuner var i spil, og flere kunne desuden se det turistmæssigt fordelagtige i at få Lille Vildmose med til at supplere Rold Skov som turistmæssigt trækplaster.