EMNER

Bananmøde

] Økonomiudvalgene fra Sejlflod, Skørping, Nibe og Støvring kommuner holder i dag fælles møde på rådhuset i Støvring om en mulig sammenlægning. ] Inden grundlovsdag, er det meningen, at Folketinget skal komme med oplæg til såvel struktur som opgavefordeling. ] Lovforslag om stregerne på landkortet og den nye opgavefordeling ventes vedtaget ved lov til efteråret.