Aalborg

Bander er fordrevet fra gaden

Flere års målrettet indsats mod kriminelle bander ser nu ud til at blive kronet med succes. Både deciderede rockerbander som Hells Angels og Bandidos er trængt tilbage, men også de organiserede etniske kriminelle har fået det langt sværere.

Det betyder dog ikke, at bander ikke længere eksisterer. Det gør de, men de holder lavere profil. Og deres kriminalitet er ikke så synlig i det offentlige billede som for blot nogle år siden. Det viser en rundspørge, som NORDJYSKE har lavet til landsdelens politikredse. Alle steder er meldingen, at bandeaktivitererne er ikke-eksisterende eller meget små. Heller ikke den etniske bande, Den Internationale Klub, har fodfæste i Nordjylland mere. - Vi oplever enkeltpersoner, der laver kriminalitet - ikke bander, siger kriminalinspektør Torben Jensen fra Løgstør Politi. Hos Frederikshavn Politi er meldingen den samme. - Det er fire-seks år siden, at der har været nogle her med rygmærker, fortæller Frederikshavns kriminalinspektør, Jørgen Hansen. Medierne var for blot få år siden ellers fyldt med historier fra Nordjyllands største politikreds Aalborg. Ikke mindst om rockere og medlemmer af Den Internationale Klub, der skød efter hinanden på åben gade. - Men der er ikke de store tilstrømninger til bander længere. Det var der for nogle år siden, hvor det var en af de måder, man kunne være noget på. I dag tager de unge nærmest afstand fra det, siger leder Jens Larsen,ungdomsklubben Fristedet i Aalborg. Forklaringen skal blandt andet findes i det samarbejde, politiet, skolevæsenet, skattevæsenet og ungdomsklubberne har fået. Et samarbejde, der blandt andet har ført til flere og lange domme over de mest synlige kriminelle. - Aalborg er et godt eksempel på, at en forebyggende indsats hjælper. Der er sket et holdningsskifte hos de unge, fordi banderne er blevet pillet ned fra deres piedestal, mener Jens Larsen. Men succeen har også sine begrænsninger. Bandeproblemet er afløst af mindre synlige grupperinger. Og de er mindst lige så kriminelle og voldelige, som banderne var. I nogle tilfælde værre. - Der er fortsat nogle, der styrer markedet af stoffer. Og hvor der er en SMS-fest eller skolefest, dukker der biler op med ting, som man forsøger at friste de unge med, fortæller Jens Larsen. Han mener, løsningen er endnu mere samarbejde. - Vi har haft en tilbøjelighed til at sende problemet videre. Hvis der sker noget på en skole, kan den unge komme ud på en anden skole eller i en specialklasse. Lad os i stedet sige: Det er vores kvarter - det er vores unge. Vi skal lade være med at skyde problemerne fra os og give dem til andre.