Aalborg

Banebrydende vibrationseksperter

AALBORG: Med flere hundrede deltagere fra et halvt hundrede lande verden over er Aalborg-firmaet Structural Vibration Solutions og Aalborg Universitet i disse dage værter for en international konference om vibrationsmåling i København. Structural Vibration Solutions blev grundlagt i 1999 som en udløber af en mangeårig forskningsaktivitet på universitetet. Firmaet med base på NOVI har gennem de sidste seks år forvandlet forskning til et kommercielt, patenteret softwareprodukt, der i dag er førende på verdensplan. Selskabet har udviklet en ny og banebrydende teknologi til test af vibrationers effekt på især beton og andre byggematerialer, men også metalkonstruktioner i eksempelvis fly og biler. Blandt kunderne er NASA, Boeing, Mazda, Honda, Risø og Rambøl. Det danske selskab Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement, som også er medarrangør af konferencen, har været en af salgskanalerne for produktet. Fra starten var der ifølge Palle Andersen, direktør for Structural Vibration Solutions, ikke mange, der tog firmaets teknologi alvorligt. - Derfor er det er ikke uden en vis stolthed, at vi i dag har endog meget store internationale kunder, og samtidig er i stand til at tiltrække hundredvis af mennesker fra hele verden til en konference i Danmark, påpeger Palle Andersen, der vil gøre konferencen til en tilbagevendende begivenhed hvert andet år, næste gang i Aalborg.