Turisme

Banecykler vigtige for turismen

Skinnerne er et ekstra trækplaster, mener fagfolk

AARS:Både handelschefen og turistchefen i Aars håber, at skinnerne på den gamle Løgstrørbane bliver bevaret. Det vil give mulighed for at køre på de såkaldte banecykler. - Der er gode erfaringer med banecykler rundt omkring i landet. Det kunne blive en stor attraktion, hvis vi får dem til byen, forudser turistchef Jørgen Justesen. Han forestiller sig, at banecyklerne lejes ud, og at de dermed vil kaste penge af sig. Men derudover vil det betyde meget for turismen i byen generelt. Og derfor er det værd at ofre de penge, det eventuelt koster at istandsætte skinnerne, mener både turist- og handelschefen. Byplanlægger i Aars kommune, Birgitte Juhl vurderer, at det ikke bliver meget dyrere at beholde skinnerne. Hendes bekymring er i stedet, om den almindelige cykelsti bliver bred nok. - Så vidt jeg ved, går man efter at lave den rigtige cykelsti mellem skinnerne. Det vil sige, at cykelstien kun bliver 1,5 meter bred. Jeg synes, at det er udmærket ide med banecykler. Men noget, der kan spænde ben for den løsning, er, at stien måske bliver for smal, forklarer Birgitte Juhl. Mange cykelturister Jørgen Justensen håber inderligt, at kommunen lader skinnerne ligge. Men selv uden skinner og banecykler er han begejstret over udsigten til en rekreativ sti på den gamle Løgstørbane. - Det kommer til at betyde meget for turismen her. Mere end man umiddelbart tror, siger turistchef Jørgen Justesen, der spår, at indenrigsturismen vil stige i de kommende år på grund af den udenlandske usikkerhed. Derfor vil der være mange, der vælger den trygge løsning - den gode, gamle cykel i lille Danmark. De ekstra turister får også handelschefen til at klappe i hænderne. Det skulle nemlig gerne betyde ekstra omsætning i byens butikker. Og han ved godt, hvordan man sikrer sig, at folk ikke bare cykler forbi Aars uden at lægge penge i byen. - Vi skal sørge for, at der står skilte ved selve stien, der byder folk velkommen i Aars, siger handelschef Jes Jacob Christensen. Byplanlægger Birgitte Juhl skønner, at den rekreative sti kan stå færdig i sommeren 2004.