Klitmøller

Banen kridtes op til forprojekt om friluftsliv

De kommende 12 måneder skal vise, om friluftsliv er et grundlag for erhvervsudvikling THISTED: - Øvelsen bliver at skabe forståelse for, hvad vi kan få ud af at sælge Thy som en nationalt center for friluftsliv. Udgangspunktet er godt, for vi sidder lige midt i en naturlig koncentration af luft, natur og en ræke forskellige kvalitetstilbud. Det vi skal lave, er et forprojekt for en mulig erhvervsudvikling. Det siger Ejner Frøkjær, formand for den styregruppe, som i det næste års tid skal holde hånd i hanke med udviklingen for forprojektet ¿Thy som nationalt centrum for friluftsliv¿. Forprojektet er første trin på vejen i et mere langsigtet arbejde, som i sidste ende handler om de kommende års erhvervsstruktur i region Nordjylland, hvor Thy spiller en rolle i kraft af områdets mulighed for at udvikle de såkaldte ¿oplevelseserhverv¿. Selv om den nye styregruppe bag projektet mødes første gang 25. februar, er forprojektet allerede sat i gang i et samarbejde mellem Sanne Bach og Jan Krogh fra kommunens erhvervsafdeling og Rasmus Johnsen, Klitmøller, der er ansat på projektet. Ejner Frøkjær forventer at sammensætte en styregruppe af personer, der kan anskue problemstillingerne fra en overordnet tilgang, men i tæt dialog med en såkaldt ¿referencegruppe¿ sammensat af repræsentanter for de erhverv og interessegrupper, der har interesse i Thy¿s muligheder for at udvikles som nationalt center for alle former for friluftsrelaterede aktiviteter. - Under referencegruppen nedsætter vi en række arbejdsgrupper, som hver især skal arbejde med bestemte områder som forretningsmodeller, pr- og markedsføring, og andre helt specifikke emner. I udgangspunktet er der kridtet en bane op uden høje bander, hvor der i princippet er mulighed for at sætte en ide i spil i sit eget forløb, men også for at gå i samspil med andre. - Udgangspunktet er ikke at begrænse initiativerne, men tværtimod at lade dem udvikle sig med spillebanen som det fælles samlingspunkt. Ejner Frøkjær har erfaringer fra et lignende projektarbejde fra sin rolle som formand for styregruppen i undersøgelsesprojektet for Nationalpark Thy. - Der er forskel på de to projekter. Både i omfang med også i forhåndsinteresse. nationalparkprojektet blev født i modvind, her skal vi starte et projekt op i vindstille. Derfor handler det fra en start om at få fokus og interesse på projektet for på den måde at skabe forudsætninger for at udvikle det. Øvelsen med forprojektet er nemlig at beskrive et kvalitativt indhold som skaber basis for at gå videre med et egentlig erhvervsudviklingsprojekt med afsæt i thys muligheder for at udvikle sig som det sted i landet, hvor en del af erhvervsudviklingen kommer i kraft af områdets muligheder for friluftsliv. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk