EMNER

Banen kridtet op til nytænkning

Det har vakt stort postyr i de partipolitiske cirkler, naturligvis i særdeleshed hos Socialdemokraterne, at den radikale folketingsgruppe har fritstillet partiet i forhold til Socialdemokraterne, således at en SR-regering ikke længere fremstår, som det eneste alternativ til den nuværende højreregering.

Også for undertegnede, der utvetydig tilhører den venstre side i den radikale familie, kræver det et par dybe indåndinger at fordøje den radikale folketingsgruppes nye udmelding. Men ved nærmere eftertanke må selv jeg erkende, at den nye radikale udmelding jo måtte komme. Hvorfor det? vil mange nok spørge. Fordi det efterhånden står mere og mere klart, at landet er dårligt tjent med fortsat at have en regering, der udelukkende baserer sin overlevelse på Dansk Folkepartis præmisser. Og fordi Socialdemokraterne under den nye ledelse har tilnærmet/tilpasset sig regeringens politik på centrale områder, hvor det har betydet, at Socialdemokraterne samtidig har distanceret sig fra Det radikale Venstre. Det gælder f. eks. udlændingepolitikken, skole- og uddannelsespolitikken, skattepolitikken og velfærdspolitikken. Det har langsomt undergravet SR-alternativets troværdighed, som har sammentømret opposition. Dette sammenholdt med, at der også i regeringspartiernes (ikke mindst de konservatives) bagland spores stigende uro over regeringens stærke binding til Dansk Folkeparti, gør det ønskeligt og nødvendigt, at der åbnes op i den offentlige debat for at diskutere andre muligheder for et regeringsalternativ. Det Radikale Venstre står stærkt i offentlighedens bevidsthed som skarp opposition til den politiske linie regeringen og Dansk Folkeparti står for. Derfor skal der flyttes meget for, at Det Radikale Venstre evt. kan gå i regering med, i særdeleshed V, men også med K efter næste folketingsvalg. Og med de alvorlige negative konsekvenser, regeringens og Dansk Folkepartis politiske styre har haft for Danmarks anseelse ude i verden, samt det folkelige fællesskab indadtil, har jeg meget svært ved at forestille mig, at Det Radikale Venstre kan gå ind i eller være parlamentarisk støtte for en regering under Anders Fogh Rasmussens ledelse. Jeg vil i hvert fald have svært ved at forene mig med den tanke, og det vil gøre ondt i mit radikale hjerte, hvis det sker. Der skal en ny statsminister i spidsen for en kommende ny regering, for at der for alvor kan tænkes nyt og skabes politiske forudsætninger for, at den tabte anerkendelse og tillid til Danmark i det store udland samt det tabte indre folkelige fællesskab kan genskabes. Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne har stadigvæk meget at være fælles om. Det gælder f. eks. på det sociale område, hvor regeringens politik jo helt klart uddybe skellet mellem de velbjergede og de svage samfundsgrupper. Det gælder på forholdet mellem statsmagten og det lokale selvstyre, den regionale udviklingspolitik, miljøpolitikken. Og mange andre områder kunne nævnes. Jeg er ked af, at det nu er kommet så vidt, at Det Radikale Venstre har måttet fritstille sig i forhold til SR-alternativet, men desværre må jeg samtidig erkende, at Socialdemokraterne under partiets nye ledelse har fjernet sig så meget fra nogle af de basale værdisæt i SR-fællesskabet, at der ikke er andre muligheder for Det Radikale Venstre, end at sætte SR-alternativet på vågeblus, for at der kan skabes grundlag for en bredere offentlig debat om at skabe et regeringsalternativ på et værdisæt, som Det Radikale Venstre kan stå inde for. Det er mit håb, at SR-alternativet kan blusse op igen, for jeg har ikke tillid et KVR-alternativ, medmindre den nuværende V-top skiftes ud, og at Venstre ændrer politik på væsentlige områder. Derfor håber jeg, at Socialdemokraterne nu vil gå i tænkeboks og finde tilbage til et værdisæt, som kan danne grundlag for et fortsat SR-alternativ. Ét er i hvert fald sikkert: Det Radikale Venstre vil bruge al den indflydelse, partiet kan opnå, til at føre politik på grundlag af det værdisæt, der er vores og som man som radikal kan stå inde for. Alt andet vil i øvrigt også være utroværdigt. ] Preben Pedersen, Kærvej 45, Visse, er byrådsmedlem (R) og medlem af sammenlægningsudvalget. E-mail: pp-byraad@aalborg.dk