Baneoverkørsler lukkes

Nordjyske Jernbaner øger hastigheden med ny køreplan 9. januar

Natur 24. december 2004 05:00

SKAGEN: Nordjyske Jernbaner A/S er nu så langt med ombygningen af Skagensbanen, hvilket omfatter nye skinner, nye signaler, indsættelse af nye tog, at togenes hastighed øges fra 75 kilometer i timen til 100 og 120 kilometer i timen fra 9. januar 2005, hvor den nye køreplan på banen træder i kraft. Dette betyder, at det vil blive farligere at krydse banelegemet ad ubevogtede overgange, og desuden betyder den nye køreplan flere togafgange og dermed flere togpassagerer i overgangene. I samarbejde med Vejdirektoratet har Nordjyske Jernbaner A/S, Skagen kommune og Nordjyllands Statsskovdistrikt derfor drøftet, hvordan adgangen til klitplantagerne fremover kan tilrettelægges så sikkert som muligt. Dette betyder en række ændringer i de nuværende eksisterende ubevogtede overgange. Regnet fra nord bliver overgangsmulighederne i fremtiden således; I Skagen Plantage: Overgang syd for Østre Opsyn. Overgangen er lukket, og vil fremover være lukket for al overgang. Ved Gyvelstien. Som nu overgang for gående og cyklende. Adgang for beredskabet ved katastrofer. Der opsættes signalanlæg for gående i løbet af 2005. Vej lukkes Ved Sandmilevejen. Vejen lukkes for biler. Beredskabet kan dog bruge overgangen ved katastrofer. Overgang i den ene side for gående, kørestolsbrugere og cyklister og i den anden side for ryttere. Der opsættes signalanlæg for gående i løbet af 2005. Øst for banen etableres en ny skovvej fra Sandmilevejen til Gl. Landevej og fra Sandmilevejen til Skøjteløbersøvejen. Disse veje vil ikke blive åbne for privat bilkørsel men er beregnet til Nordjyllands Skovdistrikts arbejdskørsel. Mellem bane og landevejen vil der blive etableret en P-plads for besøgende til plantagen og Sandmilen. Ridestien fra P-pladsen mellem banen og landevejen forlænges til Skøjteløbersøvejen. Ved Skøjteløbersøvejen. Vejen lukkes helt for overgang af biler, gående, cyklister og ryttere. Overgangen vil kunne bruges af beredskabet ved katastrofer. I Bunken Plantage: Ved Skråvej. Overgang for gående, kørestolsbrugere, cyklister og rytter. Beredskabet vil kunne bruge overgangen ved katastrofer. Ved Militærvej. Overgang for gående, kørestolsbrugere, cyklister og ryttere. I Aalbæk Plantage: Ved Jægerhyttevej. Overgang for gående, kørestolsbrugere og cyklister. Hvor der ikke opsættes signalanlæg, vil togene advare den krydsende gangtrafik ved fløjtesignal, men krydsende trafik skal for egen sikkerheds skyld være meget opmærksomme på togtrafikken. Publikum opfordres til hurtigt at indrette sig efter de nye muligheder. Krydsning af banelegemet er farligt og må ikke finde sted uden for de etablerede overgange. Trindelvej I Skagen by er man netop nu ved at sikre krydsningen af banen ved Trindelvej. Der rettes stien ud, og der etableres nyt lyssignal. Udgiften, cirka en million kroner, deles af kommunen og banen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...