Lokalpolitik

Baner vej for attraktive boliger i Rønbjerg

Skov- og Naturstyrelsen vil ophæve strandbeskyttelseslinje

De nye boliger kommer i givet fald til at ligge kun et stenkast fra den hyggelige havn i Rønbjerg. arkivfoto

De nye boliger kommer i givet fald til at ligge kun et stenkast fra den hyggelige havn i Rønbjerg. arkivfoto

RØNBJERG:En attraktiv bolig i Rønbjerg med udsigt over Limfjorden. Står det på ønskesedlen? Ja, så bliver det måske meget snart mulighed for at få ønsket opfyldt. I hvert fald er Løgstør Kommune godt på vej med en lokalplan, der åbner mulighed for, at der kan laves en udstykning på op til otte boliger i Rønbjergs sydlige udkant - lige ud til Limfjorden. Baggrunden for planen er at den Marinbiologiske Station i Rønbjerg gerne vil have lov at bygge til. Den ejes af Århus Universitet. - Når nu vi alligevel skulle i gang med en lokalplan for området, så har vi valgt at åbne mulighed for et nyt parcelhusområde, men udvidelsen af byens bebyggelsesmuligheder skal ske, så man tager hensyn til både landskabet og det eksisterende bysamfund, siger Uffe Bro (S), der er formand for Løgstør Kommunes teknisk udvalg. Udvalget har netop besluttet, at lokalplanforslaget skal sendes til kommunalbestyrelsen, så det herfra kan sendes videre ud i en otte ugers offentlig høringsfase, hvor man kan komme med indsigelser. På forhånd har lokalplanforslaget været sendt til Skov- og Naturstyrelsen, fordi lokalplanområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Skov- og Naturstyrelsen har sagt, at man vil være indstillet på at ophæve strandbeskyttelseslinjen indenfor en del af lokalplanområdet.