Bange vidner sendte Jønke i fængsel

Rocker må vinke farvel til over en halv million kroner

Vold 19. september 2002 08:00

AALBORG: Med en dom på fire års fængsel til Hells Angels-rockeren Jørn Jønke Nielsen signalerede Vestre Landsret i Aalborg i går, at vidneforklaringer afgivet til politiet kan tillægges ganske stor bevisvægt - også selv om vidnerne senere bliver bange og intet kan huske, når de skal vidne i retten. Jørn Jønke Nielsen blev dømt for grov vold, idet retten fandt det bevist, at han flere gange sparkede og trampede Bandidos-sympatisøren Flemming Jensen i hovedet og på overkroppen, efter at Flemming Jensen 12. august sidste år var blevet stukket ned med en kniv på værtshuset Robin i Aalborg. I byretten blev Jørn Jønke Nielsen i april frifundet, fordi retten i et sandt virvar af modstridende vidneforklaringer fandt, at ingen af forklaringerne kunne tillægges afgørende betydning. Deri var landsretten altså ikke enig. - Da flere af vidnerne ikke har fragået deres oprindelige forklaring beskrevet i politirapporterne, men blot oplyst, at de ikke længere kan huske noget, finder landsretten det forsvarligt også at tillægge disse vidners oprindelige forklaringer til politiet bevisvægt, hedder det i rettens præmisser. Reststraf I dommen på fire års fængsel er indeholdt en betragtelig del af den reststraf på godt 2000 dage, som Jørn Jønke Nielsen havde "på kontoen" efter at være blevet prøveløsladt i 1998. Han blev i 1988 idømt 16 års fængsel for snigmordet på Bullshit-rockeren "Makrellen". Gårsdagens dom betyder også, at Jørn Jønke Nielsen kan vinke farvel til omkring 400.000 kroner, som han efter byrettens frifindelse havde i udsigt som erstatning for otte måneders uberettiget varetægtsfængsling. I stedet skal han nu betale sagens omkostninger ved både by- og landsret, dog betaler statskassen 25 procent af forsvarersalæret vedrørende byretten. Udgifterne til advokater bliver under alle omstændigheder en bekostelig affære for voldsmanden. Ifølge hans forsvarer i landsretten, Preben Stuer Lauridsen, var der alene i byretten tale om en regning på 200.000-300.000 kroner, mens udgifterne vedrørende ankesagen endnu ikke er opgjort. Jørn Jønke Nielsen og hans forsvarer havde i går ikke taget stilling til, om de vil forsøge at få indbragt straffens længde for Højesteret. Skyldsspørgsmålet er med landsrettens afgørelse endeligt fastlagt. Efter domsafsigelsen rettede Jørn Jønke Nielsen en voldsom kritik mod de vidner, der var med til at fælde ham - blandt andet mente han, at der måtte være tale om noget i retning af psykiatriske tilfælde, som kun har været ude på at få opmærksomhed.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...