Lokalpolitik

Bangsbo Fort halverer forventninger

Prognose siger nu 100.000-125.000 besøgende mod tidligere 250.000

FREDERIKSHAVN/SKAGEN:Bangsbo Fort har halveret forventningerne til besøgstallet, allerede inden det første spadestik er tage til det planlagte oplevelsescenter i bakkerne syd for Frederikshavn. Gennem planlægningsfasen, der har strakt sig over en halv snes år, har de optimistiske forventninger lydt på 250.000 besøgende om året. Det er besøgstal i samme kaliber som Nordsøcentret i Hirtshals og Fårup Sommerland. Nu har Bangsbo Fort fondsbestyrelsen skruet forventningerne ned til 100.000-125.000 besøgende om året og en nulpunktsomsætning på 85.000 - det antal besøgende, som er nødvendigt for balance i driftsresultaltet. Næstformand i fondsbestyrelsen, museumsleder Hans Munk Pedersen, Bangsbo Museum, siger, at nedskruningen af forventningerne skal ses på baggrund af den udvikling, som oplevelsescentre andre steder i landet har haft med faldende besøgstal. - Jeg har selv presset på for, at vi skulle se på publikumsprognosen igen. Vi skal passe på med at melde urealistiske tal ud. - 250.000 gæster om året var bygget på erfaringerne andre steder, på løse parametre og en sund optimisme, siger Hans Munk Pedersen. - De nye tal er baseret på realistisk sans og er udtryk for, at vi ser mere nøgternt på tingene. Som museumsleder har Hans Munk Pedersen de faldende besøgstal til traditionelle turistmål tæt inde på livet. Bangsbo Museet er siden begyndelsen af 90erne gået fra et samlet besøgstal på omkring 50.000 til 40.000. I tallene er inkluderet besøg i Krudttårnet og Bunkermuseet ved Frederikshavn Nordstrand. Hans Munk Pedersen anfører svigtende tysk interesse for sommerhusferie som en vigtig årsag til det vigende besøgstal til sommerlandets attraktioner. På Bangsbo Museum udgør tyske turister omkring 40 procent af de besøgende i sommerhalvåret. Skagen Odde Et af de besøgs- og oplevelsescentre, man har skelet til i forbindelse med nedjusteringen, er det forholdsvis nye Skagen Odde Naturcenter. Naturcentret åbnede 1. maj 2000, og forventningerne var da, at der ville være 125.000 besøgende årligt. Nyhedens interesse var god det første år, og allerede efter tre måneder havde centret haft cirka 60.000 besøgende. Men derfra gik det nedad, og i 2001 var der blot cirka to tredjedele af det budgetterede antal besøgende. Besøgstallet steg ikke i 2002, og centret undgik kun en konkurs ved, at det blev solgt til en privatmand. Plangrundlaget for Bangsbo Fort ventes på plads i løbet af få uger. Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg behandler indsigelser mod lokalplanen på sit møde onsdag. Adskillige naboer har som tidligere omtalt protesteret, men den kommunale forvaltning lægger kun op til småjusteringer i lokalplanen, blandt om en klar afgrænsning af museumsområdet. Desuden foreslår forvaltningen, at der indføjes en bestemmelse i lokalplanen om, at Forsvarets master i området sikres mod, at børn og vovehalse prøver at kravle op i dem. Sikringens anslås at koste omkring 100.000 kr.