EMNER

Bank drev pantebrevscirkus

Store udlån og stor risikovillighed gav store tab på pantebreve

Syv ud af 10 medlemmer af bestyrelsen for ebh Bank har fået fri proces.  Arkivfoto: Grete Dahl

Syv ud af 10 medlemmer af bestyrelsen for ebh Bank har fået fri proces. Arkivfoto: Grete Dahl

Ebh banks satsning fra 2005 og frem på finansiering af og investering i pantebreve endte med at være en medvirkende årsag til bankens kollaps i november 2008 og efterfølgende overdragelse til staten. Det viser dokumenter, som NORDJYSKE er i besiddelse af. En opgørelse udarbejdet af den statslige afviklingsbank EBH Bank dateret 30. marts 2009 viser, at ud af i alt 525 pantebreve med en samlet restgæld på 368 millioner kroner, som EBH bank havde overtaget fra den gamle bank ved krakket, var de 62 procent nødlidende; det vil sige, at skyldner ikke betalte sine ydelser på pantebrevet. I investeringsselskabet Icarus Invest - som ebh bank ejede fifty-fifty sammen med Sparekassen Kronjylland - lå der på samme tidspunkt pantebreve med en samlet restgæld på 156 millioner kroner, hvoraf næsten trefjerdedele var nødlidende. Ebh banks egen beholdning af pantebreve med en samlet restgæld på omkring en halv milliard kroner var kun en mindre del af bankens samlede tabsrisiko på pantebrevsområdet. Banken havde nemlig ved udgangen af 2008 ifølge EBH Bank bevilget pantebrevskreditter for 1,3 milliarder kroner. Denne milliardkredit blev bevilget til en gruppe af bankens kunder med henblik på at købe pantebreve af ebh bank. Som tidligere dokumenteret i NORDJYSKE var langt hovedparten af ebh banks store udlån i november 2008 ydet til en kreds af personer med ejendomsspekulation - herunder pantebrevshandel - som forretningsområde. Og det var den samme kreds af ejendomsspekulanter, som påførte ebh bank et milliardtab, da ejendomsværdierne smuldrede.